Home

Aan de volgers van deze website

SUDA gaat in juni 2 keer vergaderen om de lokale sociale agenda opnieuw te formuleren en te actualiseren. Dat doen we vrijdag middag 2 juni en vrijdag middag 23 juni.

(onder voorbehoud van toezegging: FNV lokaal/Akerstraat, van 14-16.00 uur)

Na de vakantie willen we de uitkomsten voorleggen aan de politieke partijen. Als voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

Wil je mee praten, geef het even door. Of stuur een mail met wat jij belangrijk vind.

info@samenuidearmoede.nl

SUDA

Armoede zie je terug in de hersenen

Voor een dubbeltje op de laatste rij

Dat mensen in armoede soms onverstandige beslissingen nemen, is hun niet per se aan te wrijven. Hersenonderzoek laat zien dat langdurige armoede een ingrijpend effect heeft op het brein en daarmee op het cognitief vermogen.

door Sanne Bloemink beeld Aart-Jan Venema

12 april 2017

 

Een zonnige ochtend in Amsterdam-Nieuw-West. Meneer Flink (70) heeft vandaag een afspraak bij het financiële spreekuur van welzijnsinstelling Sezo voor hulp bij zijn schulden. Op de eerste verdieping van een grijs gebouw zit hij achter een dikke map die is aangelegd voor zijn administratie. ‘Ik ben zo blij met u. Ze maken me soms stapelgek met al die paperassen. Soms durf ik brieven gewoon niet open te maken.’ Hij heeft het tegen Karin Fontijne, de stagiaire die hem helpt. Ze glimlacht: ‘Daarom is het belangrijk dat we alles in deze map stoppen. Hebt u nog meer brieven?’ ‘Nee, dit was het.’ De gele glazen van zijn zonnebril kunnen de moeheid in zijn ogen niet verhullen.

Meneer Flink werkte eerst in de verslavingszorg en later als sporttrainer voor jongeren. Dit is de eerste keer dat hij zo in de problemen is geraakt. ‘Ik heb eigenlijk altijd anderen geholpen. En nu zit ik hier.’ Hij besteedde de aanvraag van allerlei toeslagen uit aan een jonge vrouw die een fraudeur bleek te zijn en bouwde op die manier, zonder het te weten, een schuld op bij de Belastingdienst. De vrouw werd opgepakt en in de gevangenis gezet, waar ze zelfmoord pleegde. ‘Toen ik dat hoorde, was ik helemaal van de kaart. Zo’n jong leven, kapotgemaakt. Vreselijk.’ Ook voor zijn huisarts, die hem bleef vertellen dat hij last had van stress en een kankerdiagnose miste, kan hij opvallend veel begrip opbrengen. ‘Die dokter is ook maar een mens. Zij kan niet alles zien. Later heeft ze wel gezegd dat ze spijt had.’

‘Het is belangrijk dat u vandaag nog uw huur gaat betalen’, zegt Karin Fontijne. Meneer Flink belooft het. Hij heeft pijn in zijn arm en slikt zware medicijnen. ‘Dat wil ik eigenlijk niet, maar het moet. Maar ik word er zo suf van.’

Aan het einde van het gesprek vraagt Fontijne nog één keer: ‘Hebt u echt geen andere brieven meer?’ Waarop plotseling toch nog een envelop te voorschijn komt. Ongeopend. Fontijne maakt hem open. ‘Een eerste herinnering voor een tandartsrekening. Nog geen extra kosten gelukkig. Die gaat in de map.’

Karin Fontijne is een van de stagiaires van Praktijkschool de Schalm; gecertificeerde schuldhulpverleners die nu praktijkervaring opdoen bij Sezo. Deze welzijnsinstelling organiseert vier keer per week een financieel inloopspreekuur en kan de extra hulp van stagiaires goed gebruiken. Op de spreekuren loopt het namelijk storm. Stagiaires en begeleiders voeren overleg over hun cliënten en ondertussen telefoneren ze met andere cliënten. Verschillende gesprekken lopen door elkaar.

‘Het is heel belangrijk dat u vandaag komt, want we moeten nu echt uw digi-d in de lucht krijgen.’ ‘Mijn cliënt zegt dat ze geen lening mag hebben, omdat ze moslim is. Ze zou dit nog gaan overleggen met de imam, maar ik heb niets meer van haar gehoord. Bellen? Of bij haar langs?’

Robin Kaas, docent aan de opleiding schuldhulpverlening en eigenaar van Praktijkschool de Schalm, vertelt dat er ‘heel veel uitval’ is in de schuldhulpverlening. Zelfs in het informele voortraject dat vooraf gaat aan schuldsanering, het traject waar Sezo en de Praktijkschool hulp bieden, valt de meerderheid af. En dat terwijl het schuldenprobleem in Nederland groot is: één op de vijf Nederlandse huishoudens kampt met problematische schulden. De meeste van die problemen worden dus niet opgelost. Een ramp in het leven van de schuldenaren, maar ook een grote druk op de samenleving. Het Nibud, Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, rekende uit dat elk ‘stilgevallen dossier’ de samenleving om en nabij een ton kost. In totaal kosten schulden de samenleving elf miljard euro per jaar. En er lijkt maar geen verbetering in te komen.

Het mag dan ook niet verbazen dat Nederlandse beleidsmakers en schuldhulpverleners in het algemeen enthousiast reageerden op nieuws uit Amerika over een nieuwe methode waarmee in Boston duidelijk meetbare, positieve resultaten werden behaald. Mobility mentoring is de naam van deze integrale methode die is gebaseerd op onderzoek van hersenwetenschappers aan onder meer Harvard. De hersenwetenschappers lieten zien dat langdurige armoede een ingrijpend effect heeft op de hersenen en daarmee het cognitief vermogen. Het limbisch systeem, dat achter in de hersenen zit en primaire reacties als de ‘fight or flight reflex’ reguleert, maakt bij mensen in een omgeving van schaarste geen goede verbinding met de prefrontale cortex, het gebied waar juist doordachte beslissingen voor de lange termijn worden genomen. Met als gevolg dat arme mensen prima acute problemen kunnen oplossen, maar dat ze minder goed zijn in het ontwikkelen van duurzame oplossingen.

‘Chronische stress zorgt ervoor dat je niet goed meer kunt nadenken. Denk maar eens aan je rijexamen’

Nu is het inzicht dat ‘arme mensen domme dingen doen’ niet nieuw. ‘Maar wel nieuw is dat we nu weten dat er neuro-anatomische veranderingen in het brein optreden’, vertelt Nadja Jungmann, lector schulden en incasso aan de Hogeschool Utrecht, aan de telefoon. Jungmann legt uit hoe het werkt. ‘Mensen tekenen op een A4’tje hun eigen verhaal uit. Niet alleen hun schuldsituatie, maar juist ook de samenhang met andere gebieden in hun leven, zoals hun gezondheid en hun familie. In totaal zijn er zes pijlers met een ladder waarop de cliënt zijn eigen situatie kan scoren. Zo wordt hij geholpen om het grotere plaatje te zien. Daarna wordt gesproken over hoe je hoger op die ladder kunt komen, telkens in kleine stapjes. Dit wordt de “brug naar zelfredzaamheid” genoemd.’ Jungmann benadrukt dat zij geen fundamentele kritiek heeft op hoe schuldhulpverleners nu hun werk doen. ‘Wij zijn niet de boel overhoop aan het halen; we willen alleen verdiepen.’

Karin Tecla doet integrale intakes bij de gemeente Alphen aan den Rijn, de enige gemeente in Nederland die al voorzichtig aan de slag is gegaan met mobility mentoring. Ze is enthousiast. ‘Chronische stress zorgt ervoor dat je niet goed meer kunt nadenken. Denk maar eens aan je rijexamen. Het is eigenlijk zo logisch als wat, maar het is nu opeens niet meer een geitenwollensokkenverhaal, maar door de hersenwetenschap aangetoond. Daardoor neem je het serieuzer. Althans, dat merk ik bij mezelf.’

Toen het NOS Journaal een item wijdde aan mobility mentoring werden hersenscans getoond met een prefrontale cortex die duidelijk minder oplichtte dan in de hersenen van een controlepersoon. De scans kwamen uit het boekje dat Jungmann gebruikt en hebben betrekking op weeskinderen die in erbarmelijke omstandigheden opgroeiden onder het Ceausescu-regime in Roemenië.

Jungmann: ‘In onze training laten we eerst die scans zien en leggen we uit dat die erg extreem zijn. We laten ook hersenscans zien van mensen die in armoede en/of met schulden opgroeiden. Het proces bij extreme en mildere stress is identiek, maar mildere stress is lastiger te zien als je geen geoefend oog hebt.’ Volgens Jungmann heeft de nos ‘in kort tijdsbestek het proces van extreme stress helder geschetst. Als je maar twee minuten hebt, moet je kort schetsen.’ Tecla werd geïnterviewd voor het nos-item en de volgende dag werd ze door een klant opgebeld. ‘Die wilde meteen beginnen. Ik heb uitgelegd dat we het nu voorzichtig aan het proberen zijn, maar ze wilde gewoon aan de slag. Puur de erkenning van die continue stress waarin zij leeft. Dat was zó’n opluchting voor haar.’

Nadja Jungmann vertelt dat in Boston dan ook telkens tegen cliënten wordt gezegd: ‘This is your brain on poverty. This is what stress does to you.’ ‘Op dit moment is de boodschap toch vaak: “Zo ben je nu eenmaal”’, zegt ze. ‘Maar met deze methode kunnen we uitleggen: “Vandaag vergeet je die afspraak misschien, maar dat komt door die stress. En dat kan veranderen. Je bent nu eigenlijk een slechtere variant van jezelf.”’

Ilonka Servaas, leidinggevende van de afdeling schuldhulpverlening bij Sezo, vindt de methode eveneens hoopgevend. Ze komt net uit een overleg met stedelijke collega’s waarin gesproken is over de manier waarop mobility mentoring in de Nederlandse situatie kan worden vormgegeven. Want die ziet er natuurlijk heel anders uit dan in de VS. ‘Interessant is dat heel breed wordt gekeken naar de verschillende domeinen waar een klant mee te maken krijgt. En hoe alles met elkaar te maken heeft. Nu zien hulpverleners die “domme beslissingen” van cliënten wel, maar ze begrijpen het toch niet echt. En het heeft zó veel invloed. Zeker als kinderen al op jonge leeftijd in armoede leven.’

Neem Bashir Alaoui. Zijn gezin kwam in 1975 uit Marokko naar Nederland voor de baan van zijn vader in een fabriek waar dierenhuiden werden verwerkt. Toen Alaoui vier jaar was kreeg zijn vader een ongeluk op het werk. Hij verloor drie vingers en zijn rug was verbrijzeld. ‘Die klap was het beslissende moment in ons leven. Die zijn we eigenlijk nooit meer te boven gekomen.’ Het gezin met zes kinderen, later acht, kwam in de uitkering terecht. ‘Mijn ouders hebben het heel goed gedaan. We hadden altijd eten en de meest noodzakelijke dingen. Maar ik vroeg me als kind wel altijd af: hoe kan het dat anderen zoveel meer hebben dan wij? De armoede was voor mij niet een omstandigheid, het werd eigenlijk mijn identiteit. Ik voelde me altijd te min. Dat ik er niet bij hoorde.’

Toen Alaoui later zelf ging werken bleef zijn gevoel van minderwaardigheid hem parten spelen. De grootste gemiste kans kwam in het ziekenhuis waar hij werkte. ‘Ik kon daar laborant worden op de afdeling radiologie. Had ik toen maar wat meer kunnen denken aan de lange termijn.’

‘In onze samenleving leggen we al veel te veel nadruk op het individu. Dit is daar eigenlijk een extreme variant van’

Alaoui kwam in de schulden terecht en raakte daar volledig in verstrikt. ‘Op een gegeven moment heb je de bodem bereikt. Maar toen is er iets in me omgedraaid en ik ben hulp gaan zoeken.’ Alaoui zit op dit moment in een schuldsaneringstraject en ontvangt alleen leefgeld. Alle vaste lasten worden van zijn uitkering afgehaald. Voor dit ‘bewind’ heeft hij zelf gekozen. Dat is nu al tweeënhalf jaar geleden. ‘Langzaam leer je geduld te hebben. En op de korte termijn kan ik heel goed met geld omgaan.’ Hij volgt een opleiding tot ervaringsdeskundige schuldhulpverlener en werkt nu als vrijwilliger en binnenkort als stagiaire bij Sezo. Bij de opleiding krijgt hij bovendien ‘handvatten om zijn ervaringen met armoede en uitsluiting in te zetten om de communicatie met anderen beter te laten verlopen’.

‘Natuurlijk kijk ik er wel naar uit dat het leven beter wordt. Mijn moeder is slecht ter been en ik zou graag met haar op pad gaan en haar rondrijden in de auto. Mijn rijbewijs halen en zelf naar Marokko rijden. Gewoon in die auto zitten en gaan!’

Zouden de verbindingen in de hersenen van Alaoui zijn aangetast in zijn jeugd waardoor hij in zijn latere leven onverstandige beslissingen heeft genomen? Trudy Dehue, emeritus hoogleraar wetenschapsfilosofie, is kritisch over het kwistige gebruik van hersenscans in dit soort discussies. ‘Armoede zal ook vast iets doen met je darmen. Ik kan me voorstellen dat je er buikpijn van krijgt. Maar we gaan daarom toch niet intensief speuren naar bepaalde gebieden in de darmen?’ Dehue juicht het toe dat we de verantwoordelijkheid voor de problemen kennelijk niet meer zo automatisch zoeken bij het individu dat ze heeft. Maar waarom hebben we daar sexy hersenscans uit Amerika voor nodig? ‘Al dat geld voor hersenonderzoek zouden we beter kunnen stoppen in fundamentele, maatschappelijke veranderingen.’

Ook Thomas Kampen, onderzoeker aan de Universiteit voor Humanistiek en bijzonder lector bij Inholland, is kritisch. ‘In onze samenleving leggen we al veel te veel nadruk op het individu. Dit is daar eigenlijk een extreme variant van. Dat mensen het feit dat er een tekortkoming in de hersenen is aangetoond omarmen, snap ik wel. Vergelijk het met adhd. Ouders en kinderen zijn opgelucht over zo’n diagnose, omdat het de schuld buiten henzelf legt. Dat je minder goed mee kunt komen op school ligt niet aan jezelf maar aan je hersenen. Dat lucht op.’ Kampen benadrukt dat hij niet twijfelt aan de goede intenties van de onderzoekers en hulpverleners. En het verbaast hem ook niet dat er goede resultaten mee worden behaald in Amerika. Maar of dat komt door nieuwe inzichten over een afwijkende hersenstructuur? ‘In Amsterdam zijn de afgelopen jaren goede resultaten behaald in de schuldhulpverlening. Dat zou wel eens te maken kunnen hebben met een meer respectvolle bejegening die de laatste tijd in Amsterdam wordt voorgestaan.’

Ook Robin Kaas van de Praktijkschool weet: ‘75 procent van de kans van slagen in de schuldhulpverlening hangt af van communicatie.’ En Ilonka Servaas vertelt: ‘Bij Sezo is door de opzet van de financiële werkplaats de uitval heel erg verminderd. Juist doordat we al bewust andere methodiek voeren en meer geduld hebben is de kwaliteit sterk verbeterd. Dit geldt van de voorkant tot aan de nazorg.’

‘We moeten niet alleen met de stok slaan in de vorm van boetes en maatregelen’, zegt Kampen. Maar ook niet te veel de wortel voorhouden van een betere toekomst of uitzicht op een goede baan. Want voor veel mensen is dat werk gewoon niet voorradig. En dan leidt een te positieve insteek tot teleurstellingen.’ Kampen is het eens met Dehue: ‘Wat mij betreft kunnen we ons geld beter steken in het scheppen van werkgelegenheid dan in het nóg dieper graven in het individu.’

Schuldenlector Nadja Jungmann begrijpt dergelijke kritiek wel, maar is het er toch niet mee eens. ‘Dat hersenonderzoek is geen diskwalificatie. Het is nadrukkelijk niet normatief. Het gaat erom dat je bepaalde dingen, zoals het handelen in acute noodsituaties, heel goed hebt geleerd, en andere vaardigheden, zoals langetermijnplannen, niet. Ik zou het bijvoorbeeld zelf waarschijnlijk heel slecht doen in een oorlogssituatie.’

Onderzoeker Thomas Kampen vindt het echter ‘moeilijk voor te stellen hoe dit niet normatief kan zijn’. Want uiteindelijk moet je overleven in Nederland, waar geen oorlog is en waar het plannen op de lange termijn wel degelijk veel hoger wordt gewaardeerd. Jungmann begrijpt dit, maar dit is nu juist waarom ze denkt dat het belangrijk is om mensen in de dynamiek van chronische stress te helpen er toch in te slagen doelgericht te handelen: om die ‘missende verbindingen’ in de hersenen alsnog te creëren. Dat de samenleving daar niet altijd voor open staat beaamt ze volmondig. Ze heeft dan ook uitdrukkelijk kritiek op de huidige praktijk met de nadruk op eigen regie en participatie. ‘Het vragen van eigen verantwoordelijkheid is op zich niet verkeerd, maar we verwachten het nu van mensen die dat nog niet aankunnen.’

Meneer Flink zucht: ‘Het gaat soms allemaal zo snel.’ Hij is moe en kan het leven nauwelijks bijbenen. Zou het komen door de zware en versuffende medicijnen? ‘Ik moet ze nemen tegen de pijn.’ Door zijn leeftijd? ‘Ik ben ook geen jonkie meer.’ Of toch door zijn door armoede aangetaste hersenen? ‘Al die paperassen.’

De echte vraag is waarom we ons deze vraag telkens stellen. Het belangrijkste is immers dat meneer Flink empathie verdient van de samenleving. Zodat hem niet overkomt wat Bashir Alaoui gebeurde, zodat zijn omstandigheden niet zijn identiteit worden, maar blijven wat ze zijn: onfortuinlijke omstandigheden.


De namen van mijnheer Flink en Bashir Alaoui zijn op hun verzoek gefingeerd

Bijverdienen met een uitkering en vrijwilligersvergoeding

Vrijwilligers met een bijstandsuitkering mogen voor maximaal € 150,- per maand met een maximum tot € 1.500,- per jaar een (onkosten)vergoeding ontvangen zonder dat het verrekend wordt met hun uitkering.

De aanpassing van de regel zorgt ervoor dat de zogenaamde vrijlating onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk voor iedereen hetzelfde wordt, ongeacht waarom je welke uitkering ontvangt. Nu gelden daar nog verschillende regels voor.

Deze aanpassing treedt in werking op 1 april 2017 na publicatie in de Staatscourant.

Stel je nou eens voor dat de gemeente een fonds zou maken van 1,5 miljoen. ( bijvoorbeeld het bedrag wat nu uit de pot sociale innovatie gereserveerd is voor de pilot en uitrol populatiegebonden bekostiging)

Daarmee zou je 10.000 burgers met een uitkering € 1500 kunnen laten bijverdienen bovenop hun uitkering zonder sancties of controle.

De inzet van die 10.000 zou voor buurten, organisaties, burgerinitiatieven een enorme voortuitgang betekenen.

 

SUDA TUSSENSTAND MAART 2017

Laat vele bloemen bloeien, zo blijkt als ik kijk naar wat er door SUDA is teweeggebracht in de afgelopen drie jaar. Huup is bestuurslid van de zorg cooperatie Wijzelf en ziet erop toe dat vraag en aanbod en regie dicht bij mensen terecht komt, uitgevoerd door burgers op vrijwillige basis. Peter, Chris, Eugene en Estelle hebben zich geworpen op de organisatie van de Kantelpub. Deze ontmoetingsgelegenheid waar velerlei initiatieven op het vlak van armoedebestrijding elkaar tegenkomen heeft tot gevolg dat verbinding tot stand komt en nieuwe initiatieven ontstaan. Estelle is nog steeds doende ruilhandel en lokale valuta van de grond te trekken. Harrie zet zich binnen Flow in voor het voorkomen van betaald werkverdringing. Ik houd me bezig met het inzichtelijk maken van armoede onder ouderen en het zoeken naar oplossingen. Dirk is onze expert als het gaat om het experimenteren met het basisinkomen.

De gemeente houdt de vinger aan de pols als het gaat om cijfers m.b.t. armoede in onze stad. Helaas blijkt die niet af maar eerder toe te nemen. Dat is natuurlijk niet verwonderlijk gezien het feit dat automatisering en robotisering in toenemende mate betaald werk verdringen. Maastricht besteedt miljoenen aan de fysieke infrastructuur in onze stad en te weinig aan de sociale infrastructuur. In de afgelopen zittingsperiode die nog duurt tot 2018 is weinig revolutionairs op het vlak van armoedebestrijding door de stad in de steigers gezet. Het blijft dweilen met de kraan open. Een derde filiaal van de voedselbank heeft inmiddels haar deuren geopend. Overschotten van supermarkten, Maastrichtse ondernemers en de middenstand kunnen worden ingezet om de Maastrichtse voedselbanken te bevoorraden. Daarbij is een rol voor de gemeente weggelegd.

Welke voornemens had SUDA die niet tot stand zijn gebracht:

Er wordt door de gemeente gewerkt aan een experiment met het basisinkomen naar Utrechts model. Daar zitten echter nogal wat haken en ogen aan.

Ondanks de inspanningen van Estelle is er van ruilhandel en lokale valuta nog niks terecht gekomen.

Aangedrongen is op het inzetten van de Participatiewet als perspectief naar betaald werk en geen gedwongen vrijwilligerswerk, bezigheidstherapie en werkverdringing. De Participatiewet is in bovengenoemde zin niet ingezet. Een onafhankelijke Cliëntenraad is wettelijk verplicht maar de onafhankelijkheid van de huidige raad wordt door SUDA sterk betwijfeld.

Op wijkniveau valt nog veel te winnen als het gaat over sociaal ondernemerschap. Dit dient verder gefaciliteerd en bevorderd te worden. Een gemiste kans is het verdwijnen van het Shop in Shop concept dat door Anja Janssen werd neergezet. De gemeente heeft hier een grote steek laten vallen.

Het onderzoek in samenwerking met de universiteit naar armoede onder ouderen is nog steeds niet gerealiseerd.

Een kenniscentrum per stadsdeel is niet van de grond gekomen. Naast de mogelijkheid om te werken met behoud van uitkering, zou ook een opleiding volgen met behoud van uitkering moeten kunnen. In wijken en buurten zijn een grote hoeveel organisaties en groepen actief die van alles en nog wat aanbieden, maar afstemming is ver te zoeken.

Maastricht zou EEN loket realiseren waar burgers in armoede met al hun vragen terecht kunnen. Hoe zit het daarmee?

Onderzocht zou worden of een besteedbaar inkomen van minimaal 250 euro per maand voor huishoudens in armoede gegarandeerd kan worden. Dat zou betekenen dat gemeentelijke belastingen kwijt worden gescholden voor huishoudens in deze situatie. SUDA zou deskundigheid organiseren om te bezien hoe dit voornemen kan worden uitgewerkt.

Tot slot, in 2018 vinden de gemeentelijke verkiezingen plaats. SUDA ziet erop toe dat geen enkele politieke partij het nog waagt niets over armoedebestrijding in zijn programma op te nemen. Op basis van deze programma’s zal SUDA t.z.t. een stemadvies uitbrengen.

 

Mik Hamers, voorzitter SUDA

 

ARMOEDEBESTRIJDING EN GEMEENTELIJKE VERKIEZINGEN IN 2018

In Maastricht leven anno 2017 8.900 huishoudens in armoede. Met een derde voedselbank in onze stad hierbij, worden wekelijks circa 200 voedselpakketten gedistribueerd. Dat betekent dat elke wijk in onze stad, behalve Campagne, Wolder en St. Pieter wellicht, wel een voedselbank kan gebruiken.

Wat opvalt in de verkiezingsprogramma’s van de partijen die in maart 2017 meedoen aan de landelijke verkiezingen is, dat er amper aandacht wordt besteed aan een serieuze aanpak van het armoedeprobleem in ons land. Het is natuurlijk een grote schande dat in een rijk land als het onze voedselbanken hoogst noodzakelijk blijken en de overheid er zelfs vanuit gaat dat de vrijwilligers werkzaam bij deze banken, bijdragen aan het verzachten van de armoedepijn. Schande dat ze er zijn, die voedselbanken, maar voor de betrokkenen een groot goed.

In 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Wij van Samen uit de Armoede zullen er scherp op letten dat geen enkele partij het nog waagt geen aandacht te besteden in hun verkiezingsprogramma’s aan dit prangende probleem.

We zullen zelfs zo brutaal zijn, op basis van deze programma’s, een stemadvies uit te brengen.

Mik Hamers, voorzitter van Samen uit de Armoede

 

MAASTRICHT EN ARMOEDE

Het Maastrichtse armoedebeleid is van oudsher ruimhartig, zo begint de nota met trots.

Op 7 februari a.s. wordt de Raad geïnformeerd over de nieuwe plannen m.b.t. armoedebestrijding in onze stad. Er is een nota verschenen, die helaas weinig nieuws laat zien. Er wordt voortgeborduurd op de oude ingeslagen weg. Geen woord over een experiment met het basisinkomen bijvoorbeeld.

Het nieuwe armoedeplan 2016/2018 heeft twee innovatieve elementen: de inzet van de Goede Gierenaanpak en een vereenvoudiging van het armoedesysteem in Maastricht. Als je niet weet wat de Goede Gierenaanpak is, google even. Die vereenvoudiging had natuurlijk al veel eerder kunnen plaatsvinden. Er zou een onderzoek komen naar de situatie van arme senioren in onze stad in samenwerking met de Universiteit Maastricht. Ook daar heb ik niks meer van vernomen en het uitgetrokken budget van 38.000 euro voor 2017 is een schande.

ENIGE FEITEN

Definitie armoede: Armoede is een complex verschijnsel met veelal samenhangende dimensies zoals inkomen, maatschappelijke participatie, gezondheid, zelfredzaamheid, wonen en leefomgeving. De huishoudens die in onze stad in armoede leven zijn 8.900 = 17% (bijna 1/5). Het CBS definieert langdurige armoede als langer dan 4 jaar. Hoeveel huishoudens dat in onze stad zijn, wordt niet vermeld. In 2014 zijn er 12.260 Maastrichtenaren met een lage inkomensgrens, wat betekent een besteedbaar inkomen van 1.020 euro per maand.

FINANCIEN

De gemeente ontvangt van rijkswege in 2012 6,1 miljoen voor armoedebestrijding en in 2016 7,4 miljoen. De gelden die de stad besteed aan armoedebestrijding zijn als volgt verdeeld:

2012 2016
Bijzondere bijstand 3,9 5,9
Schuldhulpsanering 1,3 1,3
Bovenwettelijke maatregelen 0,4 0,9
Apparaatskosten 0,5 0,5

Elisabeth Strouven financiert het project Droommoeders voor 0,1 milj bestemd voor moeders < 27 jaar met jonge kinderen. Aan Kinderen in armoede (0-18 jaar) wordt 618.000 euro uitgegeven en er is incidenteel geld voor senioren in armoede (38.000,- euro in 2017).

IS DE GROEP ARME BURGERS IN ONZE STAD SINDS 2012 VERMINDERD? Nee

VOELEN DEZE MENSEN ZICH ONDERSTEUND IN PLAATS VAN GECONTROLEERD DOOR ONZE LOKALE OVERHEID: in onvoldoende mate

ZIJN ER PLANNEN VOOR ARMOEDEBESTRIJDING VERGELIJKBAAR MET WAT ER AAN GELD VOOR DE INFRASTRUCTUUR WORDT UITGEGEVEN, DUS EEN REVOLUTIONAIRE AANPAK: nou nee.

Mik Hamers

SUDA – een rode draad en waar staan we nu?

Het zal zo’n vijf jaar geleden zijn dat een kleine groep ervaringsdeskundigen met betrekking tot armoede bijeen kwam om te onderzoeken wat er gedaan kon worden om het aantal mensen in Maastricht dat in armoede leeft, te verminderen. Dit werd mogelijk gemaakt en gestimuleerd door Stichting De Pijler plus een subsidie van de Provincie en de gemeente Maastricht.

Hoog nodig ook want Maastricht kent meer armoede dan gemiddeld in Nederland, zijnde 13,7% huishoudens die moeten rondkomen van 110% van het sociaal minimum tegen 11.7% in Nederland als geheel. Bovendien is het aantal huishoudens in Maastricht dat langer dan 3 jaar in armoede leeft ook hoger dan het landelijk gemiddelde, namelijk 4% versus 2,6%.

Men had het wel gehad met pappen en nahouden en wilden nu graag van betrokkenen zelf weten welke mogelijke oplossingen ze konden bedenken. Het hele project werd begeleid door Mirije Oude Lansink, die soortgelijke projecten overal in het land onder haar hoede had en dus ook kon vergelijken wat hier en daar voor nieuws werd verzonnen.

We vergaderden wat af en kwamen in 2014 tot de organisatie van een breed overleg met ervaringsdeskundigen en organisaties die zich met de bestrijding van armoede bezig houden. Zo’n 70 mensen discussieerden en er kwam het volgende voorstel ter bespreking met de politiek uit:

Meer inzetten op respectvolle bejegening en mindere betutteling van de sociale dienst; een collectieve gemeentelijke zorgverzekering; aandacht voor maatschappelijke participatie speciaal van kinderen; een individuele inkomenstoeslag; goede schuldhulpverlening en maximale kwijtschelding; ondersteuning van maatschappelijke initiatieven; een integraal armoedebeleid waarbij de mens centraal gesteld wordt in plaats van de regelgeving; aandacht voor de steeds groeiende groep werkende armen, het toelatingscriterium voor speciale bijstand dient gedurende 3 jaar 110% van het sociaal minimum te zijn en ruimere mogelijkheden voor garantiebanen en emplooi in onbetaalde arbeid.

Vanaf het begin werd er ook zwaar aangedrongen op een experiment in Maastricht met het basisinkomen en daar had de wethouder, na enige aarzeling, wel oren naar. Ook stelt SUDA dat behalve de huidige maatregelen om armoede te verlichten, het dringend noodzakelijk is om onze maatschappij anders in te richten dusdanig dat uitgegaan wordt van het feit dat veel mensen nooit meer aan betaald werk – dat bovendien schaars en flexibel is – zullen geraken en dat initiatieven die burgers zelf ontwikkelen meer kansen moeten krijgen

Intussen was ons beginnersclubje weer van samenstelling veranderd, maar nog steeds niet gegroeid. Dus versterking van het draagvlak was hard nodig. Dat werd gevonden toen het Maastrichts Minima Overleg ophield te bestaan en een deel van de organisaties die daaraan deelnamen, zich aansloten bij SUDA. Bovendien werd de Stichting Samen Uit De Armoede opgericht om eventuele subsidies te kunnen ontvangen en een beleidsplan ontwikkeld. Dat beleidsplan behelsde behalve bovengenoemde punten tevens het onderstaande:

De maatschappij zoals die nu is ontstaan is geen natuurverschijnsel. Het systeem dat we in gezamenlijkheid tot stand hebben gebracht is hard aan verandering toe. Want betaald werk voor iedereen is een utopie tenzij er ingrijpende maatregelen worden genomen. SUDA stelt nadrukkelijk de noodzakelijke verandering van het systeem aan de orde en ondersteunt en propageert OMDENKEN waar zich dat voordoet. Het systeem moet niet alleen van binnenuit maar ook van buitenaf worden veranderd. Daarbij spelen thema’s als werk, inkomen en participatie een grote rol.

Economische zelfstandigheid betekent dat iedere burger voldoende financiële zekerheid moet krijgen om de normaalste zaken te kunnen betalen. De richting om dat te bereiken is een onvoorwaardelijk basisinkomen. SUDA zal met alle betrokken partijen overleggen hoe in Maastricht een experiment met het basisinkomen succesvol kan worden uitgevoerd.

Tegelijkertijd dient er een Maastrichtse munt (Meuro bijvoorbeeld, analoog aan de Preuvelappen) toegekend te worden aan alle sociale bijdragen aan de lokale samenleving. Het oprichten van buurtcoöperaties waar aan uitwisseling van diensten en producten een lokale economische waarde wordt toegekend door deelnemende organisaties en ondernemingen kan een aanzet zijn tot een buurteconomie, die kans van slagen heeft. Het beheer en de zeggenschap over deze coöperaties ligt bij zelfsturende buurtnetwerken, organisaties en ervaringsdeskundigen. Bovendien zou na de verkiezingen volgend jaar de gemeente moeten besluiten aan de buurtnetwerken voor hun wijk/buurt een zelfstandig budget toe te kennen.

Armoede onder senioren moet zichtbaar gemaakt worden. Niet alleen 65+ers maar in toenemende mate 50-65+ers hebben met een uitzichtloze situatie te maken. Er dient een beleid ontwikkeld te worden waarin deze mensen aan het einde van hun levensloopbaan perspectief wordt geboden op maatschappelijke participatie en een rustige financiële basis, waardoor eenzaamheid, gezondheidsproblemen en apathie worden voorkomen.

IS, MET DE VERKIEZINGEN VOLGEND JAAR IN AANTOCHT, HET AANTAL IN ARMOEDE LEVENDE BURGERS IN MAASTRICHT HIER NU IETS MEE OPGESCHOTEN?

Nou nee!!! Dit aantal is niet kleiner eerder iets groter geworden.

Op de eerste plaats zou het de politiek sieren als ze nu eindelijk eens streefgetallen als doelstelling zouden opnemen, bijvoorbeeld 15% (om het bescheiden te houden) minder armen in 2021 en daar alles op inzetten.

Op de tweede plaats is armoedebestrijding een lange termijn beleid. Maar een experiment met het basisinkomen in Maastricht moet in de volgende collegeperiode toch echt lukken. Ook de betutteling door de sociale dienst kan een stuk minder. Het is van de gekke dat bijstandsgerechtigden die onder de gemeentelijke collectieve zorgverzekering vallen nog steeds een aanvraag moeten indien voor 100 euro extra.

En SUDA dan, wat hebben wij bereikt. Te weinig concludeer ik. Toch, er is een Masterscooperatie in Wyck en een nieuwe zorgverzekering in de maak, zie www.gezondheidscooperatief.nl, waar SUDA mee te maken heeft. Er wordt gewerkt aan de organisatie van een OMDENKcafe, waarover binnenkort meer. Het draagvlak van SUDA IS verbreed hoewel we nog steeds geen subsidie of financiële basis hebben. We blijven in overleg met de gemeentelijke politiek. We zullen erop toezien dat in zoveel mogelijke partijpolitieke programma´s voor de volgende verkiezingen ARMOEDE een issue is.

En we blijven doorgaan. Iedere ervaringsdeskundige die SUDA wil komen versterken, is van harte welkom.

Mik Hamers, voorzitter SUDA, tel. 06/57191763

mikhamers@hotmail.nl

NIEUWS

Samen uit de Armoede (SUDA) krijgt meer cement.

Tijdens de bijeenkomst van de Stichting Samen uit de Armoede (SUDA) op vrijdag 26-02-2016, hebben verschillende maatschappelijke organisaties hun steun en medewerking toegezegd aan Samen uit de Armoede. Zoals de Stichting Vluchtelingenwerk, Humanitas, de Stichting de grote Omwenteling, 360Zuid – Stichting voor Sociale en Maatschappelijke Innovatie, de Stichting Samen Onbeperkt, de Raad van uitkeringsgerechtigden, het Leger des Heils, de Seniorenadvies Commissie en enkele geëngageerde burgers op persoonlijke titel. Met verschillende andere organisaties zal binnenkort nog overleg plaatsvinden. De meeste van deze organisaties werkten vroeger ook al samen in het Maastrichts Minima Overleg (MMO) en voerden adviserend overleg met het College van B&W. Het MMO heeft aan SUDA gevraagd om deze rol te willen overnemen en heeft zichzelf opgeheven.

Voor alle betrokken organisatie geldt, dat armoede hoog op de agenda staat. SUDA wil ervoor zorgen, dat het thema armoede voortdurend onder de aandacht blijft. SUDA heeft de stellige overtuiging, dat er naast al de maatregelen, die erop gericht zijn om de armoede enigszins te verlichten en draaglijker maken, er structurele oplossingen voor dit probleem dienen te komen. SUDA wil zich samen met alle partijen en de lokale overheid sterk maken voor daarop gerichte experimenten in het sociale domein. SUDA wil dat ervaringsdeskundigen, direct betrokkenen daarbij meer invloed en medezeggenschap krijgen. Om enkele concrete voorbeelden te noemen: zo spoedig mogelijk afschaffen van overbodige en onzinnige regels.; structureel werken aan een hoger inkomen dan nu in de bijstand. In het kader van het laatstgenoemde punt wordt nagedacht over een experiment Basisinkomen en over regelvrije bijstand – desnoods tegen de Rijksoverheid in ( Burgerlijke/Bestuurlijke ongehoorzaamheid in het belang van burgers, die door het ijs zakken.) Daarnaast denken we na over de ontwikkeling van een lokale munt voor al het werk dat gedaan wordt in het sociale domein. Voorts willen wij onderzoek (laten) doen naar verborgen armoede onder bepaalde groepen zoals bijvoorbeeld ouderen, allochtonen en ZZP-ers. Samen uit de Armoede wil kortom werken aan een systeemverandering binnen he sociale domein. Systeemverandering vereist ‘omdenken’ en ‘kanteling’. Om dit omdenken te concretiseren te geven zullen initiatieven ontwikkeld worden en wordt samenwerking gezocht met de tientallen initiatieven die er al zijn. SUDA wil trachten een verbindende rol te spelen bij als deze losstaande initiatieven en zo een synergie-effect realiseren. Tenslotte wil SUDA constructief blijven meedenken over de inhoud en uitvoering van het Armoedeplan van de Gemeente Maastricht.

Vrijwilligers nodig

Samen uit de Armoede zoekt nieuwe ervaringsdeskundigen. Vrijwilligers die zowel voor de doelen op korte termijn als lange termijn de handen uit de mouwen willen steken. Wij willen heel veel zaken aanpakken als we genoeg vrijwilligers hebben. Denk aan het scherp houden van een lokale sociale agenda, verbetering inkomens voor mensen met een uitkering en op termijn vernieuwing van het sociale stelsel, zoals basisinkomen, een plan van aanpak voor banen, een lokale munt en ruilhandel, een kennisbank over armoede enzovoorts. Heb je interesse, mail naar info@samenuitdearmoede.nl

Voor de geinteresseerden: de statuten van de Stichting Samen Uit De Armoede:

statuten_Samen_uit_de_Armoede

Mensen die rond moeten komen van een uitkering. WAO, WIA, WAJONG, BIJSTAND,WW

Cijfers CBS juni 2015: Totaal een kleine 15.000 oftewel 17,6% van de beroepsbevolking. Tel je daar het aantal AOW-ers in Maastricht bij op – 23620- oftewel 19,3% , kom je uit op een totaal van ongeveer 37 % van de Maastrichtse bevolking die van een uitkering moeten rondkomen.

DSC00717DSC00716DSC00715DSC00714DSC00713DSC00711DSC00710DSC00709DSC00708DSC00707DSC00706

 

Verslag de Limburger van

Stadspleidooi

DDL-20150223-01001MA001

Filmimpressie Stadspleidooi tegen armoede

Nieuws TV Maastricht 19-02-2015

Interviews ter voorbereiding Stadspleidooi 22 februari

507751385_295x166

https://vimeo.com/120069899

of via http://www.rtvmaastricht.nl/

10950715_10204047337527653_6121751949532331985_nimagesV1U3Y77Q

1510524_10204047337767659_2974043060385079256_n

imagesM90X87Q3

Ervaringsdeskundigen dragen oplossingen aan tegen armoede

Het project Samen uit de Armoede is een jaar geleden van start gegaan en moet dit voorjaar uitmonden in een conferentie waarin de deelnemers aanbevelingen doen om armoede te bestrijden. Bij het platform zijn negen ervaringsdeskundigen betrokken, mensen die op of onder de armoedegrens leven. Er wordt te veel over hen gesproken, niet met hen, laat staan door hen.

In een artikel in de Limburger van 07-01-2015 vertelt Anja Jansen haar verhaal en motivatie om mee te doen.

artikel_Limburger_07_01_2015

Samen tegen voedselbank

By | 31 december 2014

De overheid laat na om de armoede serieus te bestrijden

Onder de slogan ‘Samen voor de Voedselbank’ heeft L1 van 8 tot en met 19 december allerlei producten ingezameld voor de voedselbanken in Limburg. Toen de actie werd afgerond, waren 121.241 producten verzameld ter waarde van 211.111 euro. Ondanks het grote succes van deze actie heeft L1 nauwelijks aandacht besteed aan de vraag waarom er in een rijk land als Nederland nog steeds voedselbanken zijn. Wie zich deze vraag niet stelt, loopt het gevaar juist dat in stand te houden wat hij of zij wil bestrijden: armoede.

Voedselbanken lenigen de nood van arme mensen in Nederland maar maken geen einde aan de armoede. Om de armoede in Nederland te doen verdwijnen, zou het overheidsbeleid erop gericht moeten zijn om voedselbanken zo snel mogelijk overbodig te maken. Zolang de overheid nalaat armoede serieus te bestrijden, moeten mensen die in acute nood verkeren via voedselbanken worden geholpen. Bovendien moet politiek worden gestreden voor een eerlijke verdeling van de rijkdom en het opheffen van voedselbanken. Een belangrijke reden om deze politieke strijd te voeren, is dat cijfers aantonen dat de voedselbanken de nood van slechts een klein deel van de arme mensen kunnen lenigen.

In Nederland bezit 0,01 procent van de bevolking 10 procent van het totale vermogen in het land. Tegenover deze rijkelui staan volgens ‘Armoedesignalement 2014’ van het SCP en het CBS 1,255 miljoen mensen wier inkomen minder is dan het bedrag om in de minimale behoeften te voorzien en sociaal te kunnen participeren. Van hen zijn 400.000 kinderen. Wanneer 7,9 procent van de bevolking arm is, kunnen voedselbanken slechts een deel van de armen helpen. Er zijn 154 voedselbanken die via 475 uitgiftepunten voedselpakketten uitdelen. Zo worden wekelijks ongeveer 85.000 mensen geholpen. Gezien het percentage van de bevolking dat arm is, is het aantal arme mensen dat met een voedselpakket geholpen zou kunnen worden, veel groter. Niet voor niets is het aantal huishoudens dat een beroep doet op voedselbanken tussen 2012 en 2013 met 30 procent gestegen.

De ruim 8300 vrijwilligers die zich in Nederland inzetten voor voedselbanken, doen ontzettend goed werk. Zo verdienen Hannie en Harrie Verwey een grote pluim, omdat zij aan de wieg van de voedselbank in Limburg hebben gestaan en zich er dag en nacht voor inzetten. Maar ondanks hun tomeloze inzet is de armoede in Limburg niet afgenomen. Vaals en Heerlen staan met respectievelijk 15,2 procent en 14,6 procent in de top tien van Nederlandse gemeenten met het hoogste aandeel arme huishoudens.

Om daar iets aan te doen moet gestreden worden tegen het bestaan van voedselbanken. Dit betekent dat de rijkdom in Nederland via belastingmaatregelen zo herverdeeld moet worden dat voedselbanken snel verdwijnen. Wanneer rijke Limburgers meer belasting zouden betalen, dan kan ook meer geld worden opgehoest dan de 211.111 euro die L1 heeft ingezameld.Liefdadigheidsacties als die van L1 worden door willekeur bepaald. Waarom werd minder dan twee weken actie gevoerd? Hebben voedselbanken na de kerstdagen soms geen behoefte aan ondersteuning? Als L1 volgend jaar weer een actie voor voedselbanken start, dan zou ze tegelijkertijd een actie tegen voedselbanken moeten beginnen met als doel ze zo snel mogelijk overbodig te maken. Dan groeit wellicht ook het besef dat hulp bij armoede niet een gunst moet zijn maar een recht is.

René Gabriëls (artikel Limburger d.d. 31-12-2014)

Radio interview Vrouwenkul

Wil je dit interview met Mik en Huup  beluisteren ga naar :

http://www.mixcloud.com/MaastrichtFM/vrouwekul-armoedebestrijding-27-november-2014/listeners/

UNIEK: Vanaf heden Online:

Vanaf vandaag is de film

Samen Uit De Armoede in Maastricht

8 persoonlijke verhalen over armoede, oplossingen en eigen kracht van mensen in Maastricht

met eigen kracht, samen uit de armoede

 http://youtu.be/gLUy7he__Vk

DSC00447

Samen uit de Armoede is een nieuw initiatief.

Met als doel om oplossingen te bedenken in de strijd tegen armoede. Wij zijn een groep mensen die zelf armoede ervaren (hebben). We houden interviews , maken filmpjes, bedenken oplossingen en maken een plan om daarmee aan de slag te gaan. De resultaten worden gepresenteerd tijdens een stadspleidooi op 9 november 2014 van 14.00 uur tot 17.00 uur in Trefcentrum Wittevrouwenveld. Ons initiatief is uniek omdat het nu eens niet over mensen gaat, maar omdat wij zelf de centrale rol spelen. Wij zijn mensen die van of onder het minimuminkomen leven en we brengen zelf in beeld hoe het leven met weinig geld eruitziet. En we komen zelf met suggesties voor verbetering van de situatie in eigen wijk en stad. Wij gaan uit van onze eigen – gezamenlijke- kracht.

Wat Willen Wij

arm_nwsbrf

Allereerst willen we op 9 november een bijeenkomst organiseren waarop wij ons verhaal en onze oplossingen willen vertellen. Ervaringsdeskundigen weten hoe het is om elke dag te overleven met weinig middelen, hoe er gereageerd wordt op sollicitaties en hoe het is om aan de kant te staan. We hebben ook ideeën hoe het anders kan. Met voorstellen die geen geld kosten en voorstellen die wel geld kosten. Tijdens deze bijeenkomst nemen we zelf het heft in handen en regisseren we ons zelf. Wat er daarna gebeurt weten we niet, maar we willen bespreken hoe onze stem ook daarna nog van invloed is op het beleid in Maastricht en de uitvoering.

Hoe gaan we het aanpakken?

We gaan de komende maanden zoveel mogelijk mensen interviewen die met weinig geld rond moeten komen om van hen te horen wat ze meemaken en hoe ze naar oplossingen kijken. Onze ervaringen delen we tijdens het Stadspleidooi op 9 november. Een aantal interviews zullen ook tijdens het Stadspleidooi te zien zijn.We hebben een eigen internet pagina met nieuws :www.samenuitdearmoede.nl

Wie willen we aanspreken ?

Allereerst willen we de stem van de direct betrokkenen organiseren. Hun inbreng is er vaak niet. Er wordt teveel over hen gesproken, niet met hen, laat staan door hen. Uiteraard is iedereen van harte welkom die ons kan en wil ondersteunen of geïnteresseerd is. Burgers die zelf al met concrete alternatieven bezig zijn, hulpverleners, ambtenaren, politici, beleidsmakers, beslissers en uitvoerders.

Wat speelt er? Waar zijn mensen mee bezig? Hoe kijken ze naar oplossingen?

We zijn op zoek naar oplossingen. Heeft u ideeën of een mening over oplossingen, laat het ons weten. Als u het zou willen, mag u dat ook komen vertellen op de bijeenkomst van het stadspleidooi. Of uw idee, wordt door ons naar voren gebracht.Daar willen we uitgebreid op ingaan 9 november.

 

 

CARTOON

 Onze folder:

ArMOEDe_folder

EERSTE NIEUWSBRIEF IS UIT:

Inhoud Eerste Nieuwsbrief STADSPLEIDOOI_definitief_concept

 

Aanleiding ‘ArMOEDe, geloof in eigen kracht’ in Maastricht

In opdracht van de gemeente Maastricht en met subsidie van de provincie Limburg is in november 2013 het project ArMOEDe, geloof in eigen kracht Maastricht van start gegaan. ArMOEDe, geloof in eigen kracht is een lokale aanpak van armoede, ontwikkeld door RadarAdvies en Seinpost. Het project wordt in verschillende gemeenten in Nederland, waaronder Amsterdam, Harderwijk, Leeuwarden, Zwolle, Dalfsen, Hardenberg en Groningen uitgevoerd. De eigen kracht, ervaring en deskundigheid van bewoners is het centrale uitgangspunt van deze manier van werken.

Voordat met de aanpak werd gestart is in Maastricht een verkenning gedaan om te kijken of, en op welke manier, deze aanpak in Maastricht zou kunnen werken. Daarvoor zijn verschillende organisaties* en ervaringsdeskundigen gesproken. Het belang werd door alle informanten onderschreven en er zijn verschillende adviezen en tips meegegeven:

Pluspunten van Armoede, geloof in eigen kracht die worden genoemd door zowel professionals als ervaringsdeskundigen zijn:

 • Door de aanpak wordt door de mensen waarom het gaat zelf in beeld gebracht wat er al gebeurd (is) op het gebied van armoede en waar eventuele hiaten liggen.
 • De betrokkenheid van ervaringsdeskundigen bij beleid en praktijk wordt gestimuleerd.
 • De aanpak kan een impuls zijn om de mensen zelf in beweging te laten komen, en in tweede instantie ook de professionals daaromheen.
 • Er wordt een beweging van onderop gecreëerd, uiteindelijk uitmondend in een meerjarig, meersporig programma.
 • Out of the box denken wordt met de aanpak aangemoedigd.
 • Door deel te nemen aan dit project kunnen mensen die in armoede leven aangeven wat zij daadwerkelijk nodig hebben, op welke manier zij hier zelf een rol in kunnen spelen en wat zij van de overheid en van professionals verwachten. Op deze manier kunnen we de leefwereld beter laten aansluiten op de systeemwereld.
 • Het idee is dat mensen enerzijds herkenning ervaren en erkenning krijgen en anderzijds van elkaar kunnen leren.
 • Een nevendoel van de aanpak kan zijn om het geloof in de overheid en de hulpverlening terug te brengen en schotten tussen verschillende instellingen te doorbreken.
 • Als in een eerder stadium de situatie van mensen kan worden verbeterd, kan de neerwaartse spiraal worden doorbroken.
 • Uit ervaring van een aantal professionals blijkt dat mensen zich eerder openstellen als er geen sprake is van een instelling of instantie waarmee contact is, maar met iemand die in eenzelfde situatie zit.
 • Er wordt vaak gewerkt vanuit controle in plaats van op basis van vertrouwen. Armoede, geloof in eigen kracht kan een bijdrage leveren aan een omslag hierin, alleen al door de mensen waarom het gaat zelf aan het roer te zetten en daarmee vertrouwen te geven.

Adviezen

Met betrekking tot de uitvoering van het project worden de volgende adviezen meegegeven:

 • De ambassadeurs hebben een belangrijke enthousiasmerende rol. Het zou mooi zijn als de aanpak zichzelf rond vertelt en mensen erbij willen horen.
 • Sluit aan bij bestaande initiatieven, ga niet iets helemaal nieuws opzetten.
 • Organisaties moeten durven loslaten als wat zij bieden niet aan blijkt te sluiten bij de wens van mensen in armoede. Steeds staat de vraag centraal: Wie heeft wie nodig?
 • Het inzetten op duurzaamheid is van belang.
 • Leg de nadruk op positiviteit! Wat kan er wel of wat kan ik wel nog? Laat voorzieningen daarbij aansluiten.
 • Kijken naar mogelijkheden voor noodfondsen, naar voorbeeld van eerdere mogelijkheden van Stichting de Pijler. Het gaat daarbij om echte noodgevallen in de trant van ‘nu geen geld, morgen op straat’.
 • Verken mogelijkheden tot samenwerking met het bedrijfsleven.

De volgende organisaties of personen zijn gesproken en betrokken:

 • Schuldhulpmaatjes
 • Stichting Lift/Budgetkringen
 • Stichting Leergeld
 • Vrijwillige thuisadministratie
 • Trajekt
 • Veiligheidshuis
 • Sociale Zaken gemeente Maastricht
 • Brugconsulent
 • Beleidsadviseur WMO
 • Beleidsmedewerker Sociale Zekerheid
 • Wethouder Onderwijs, Welzijn en Zorg
 • Maastrichts Minima Overleg
 • Raad voor Uitkeringsgerechtigden
 • FNV Lokaal
 • Kredietbank Limburg
 • Voedselbank Limburg Zuid
 • Meerdere ervaringsdeskundigen