Kapitaal en Arbeid

By | 5 februari 2018

Kapitaal en Arbeid

Wie voor zijn inkomen afhankelijk is van arbeid ging er de afgelopen 25 jaar nauwelijks op vooruit, terwijl kapitaalbezitters het geld binnen zien stromen. De cao-lonen stijgen, gecorrigeerd voor inflatie, al sinds de jaren tachtig niet meer. En tussen 2010 en 2014 daalden ze zelfs. Wie inkomen verdient met arbeid is meer belasting gaan betalen, wie inkomen verdient met kapitaal minder. Gebrek aan loonstijging zorgt ook voor gebrek aan koopkracht, dus minder klandizie. Bedrijven gaan dan minder investeren, want investeringen in meer productie hebben weinig zin als er geen afzet is. Door die lage investeringen blijft er weer een groter deel van de winst over voor aandeelhouders, hun taartpunt neemt nog verder toe.

ing bijvoorbeeld keerde haar aandeelhouders zowel in 2015 als in 2016 2,5 miljard euro dividend uit. Aandeelhouders van aex-bedrijven maakten vorig jaar een gemiddeld rendement van 16,5 procent. Mede dankzij de immense waardestijging van aandelen nam het vermogen van de vijfhonderd rijkste mensen ter wereld volgens onderzoek van Bloomberg vorig jaar met 1000 miljard dollar toe, een stijging van 23 procent.

Lasten op arbeid versus lasten op kapitaal

De belastingen en premies in Nederland drukken steeds meer op arbeid, en minder op winst en vermogen. De overheid, de publieke sector en de sociale zekerheid worden voor het overgrote deel gefinancierd uit arbeidsinkomens. In de Miljoenennota 2018 wordt uitgegaan van de volgende bedragen.

Lasten op inkomen uit arbeid:

loon- en inkomstenbelasting (exclusief box 3, want dat is vermogen): 51 miljard
premies werknemers-verzekeringen: 65,1 miljard
premies volksverzekeringen: 47,1 miljard
totaal: 163,2 miljard

Lasten op inkomsten uit kapitaal:

vennootschapsbelasting: 21,8 miljard
belasting op vermogen (box 3, schatting): 4,4 miljard
dividendbelasting: 1,4 miljard (NB: in de Miljoenennota staat 3,2 miljard, maar die wordt grotendeels verrekend met de inkomstenbelasting en dus in feite kwijtgescholden)
schenk- en erfbelasting: 1,9 miljard
bankbelasting: 0,5 miljard
totaal: 30 miljard

In totaal komt er dit jaar 284 miljard aan belastingen en premies binnen. Hiervan is ruim 90 miljard niet zo makkelijk onder te verdelen tussen kapitaal en arbeid, namelijk omzetbelasting (52,8) en accijnzen (11,9), en wat klein grut, zoals auto- en milieubelastingen.

Deze verhouding tussen lasten op arbeid en lasten op kapitaal is niet altijd zo geweest. Zo kwam er in 1998 44 miljard gulden loon- en inkomstenbelasting binnen, en 42 miljard gulden aan vennootschaps-, dividend-, vermogens- en erfbelasting. Die verhouding is nu (zie boven) 51 miljard euro versus 21,8 miljard euro.

 

kapitaal en arbeid_groene_31_01_2018_mirjam_de_rijk_