SUDA opheffen ?

By | 25 april 2018

SUDA OPHEFFEN?
In de statuten van SUDA staat als doelstelling:

  1. De kwaliteit van het leven van mensen die in armoede verkeren of daarin dreigen te komen en mensen met een uitkering lokaal, nationaal en internationaal en het maatschappelijk functioneren van mensen te verbeteren;
  2. het verrichten of doen verrichten van al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord.

Gisteren is het bestuur van SUDA bijeen geweest om te besluiten SUDA wegens gebrek aan een verdere rol in dit proces op te heffen. Het besluit is met twee tegen een stem, positief genomen. Dat wil in concreto zeggen dat SUDA per 1 augustus 2018 ophoudt te bestaan behalve als er voor die datum voldoende mensen gevonden zijn die de stichting met bovengenoemde doelstelling willen voortzetten.

We roepen geïnteresseerden op zich zo spoedig mogelijk maar in ieder geval voor 1 augustus 2018 te melden bij Estelle Eestermans, mail estaxe@zonnet.nl.

Ikzelf had al besloten het voorzitter- en lidmaatschap van SUDA per genoemde datum te beëindigen.
Mik Hamers

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *