Voor André Willems, r.i.p.

By | 4 mei 2018

MAASTRICHT SCOORT CONTINU SLECHTER DAN GEMIDDELD IN ONS LAND ALS HET GAAT OVER ARMOEDEBESTRIJDING

Armoede is van alle tijden. De humanitaire ontwikkeling van een gemeenschap is bepalend voor hoe met de medeburger die in armoede leeft, wordt omgegaan. Dat armoede een complex probleem vormt, moge duidelijk zijn. De Rekenkamer bracht een rapport uit over het armoedebeleid in onze stad. De conclusies zijn niet erg bemoedigend, namelijk:

  1. Er zijn geen of onvoldoende doelstellingen en waar ze er zijn, zijn ze onduidelijk ook ten aanzien van de doelgroep bepaling.
  2. Er is geen of weinig inzicht in de effectiviteit van de genomen maatregelen en dit terwijl het budget wel sterk is toegenomen.
  3. Er wordt bijna niets aan preventie gedaan.

(met dank aan Dirk van Beek, SUDA).

In de praktijk blijkt dat de enige initiatieven die succesvol zijn als het gaat over bestrijding van armoede, het tegengaan van apathie, de terugkeer van vreugde in het bestaan, maatschappelijk nuttig bezig en het creëren van betaald werk, initiatieven zijn die door ervaringsdeskundigen zelf zijn opgezet. Denk aan voedselbanken, kringloopwinkels, de Masters, de gouden dozen van Ed, WE, AANZET, FLOW, de Werkwinkel, het shop-in-shop concept, sociale coöperaties, etc.

Geen overheid die in staat is effectieve activiteiten te verzinnen en uit te voeren, dit doet de doelgroep zelf. Het is wél aan de overheid om dit soort initiatieven te faciliteren en af te stappen van controle en betutteling.

Willen we over 4 jaar niet opnieuw moeten constateren dat het % armen in onze stad, ondanks het pappen en nathouden van gemeentelijke maatregelen, alleen maar is toegenomen, dan moet de stad actief inzetten op de daadkracht van de doelgroep zelf. Recentelijk is er een bijeenkomst geweest waarbij een groot aantal vertegenwoordigers van organisaties die zich bezighouden met armoedebestrijding besloten heeft een aantal initiatieven verder uit te werken en met de gemeentelijke overheid te bespreken. Wij wensen hun veel succes.

Mik Hamers

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *