WIE ZIJN WIJ

anja

Anja:

“De overheid biedt nu geen alternatieven aan al die werklozen. Er is alleen bestraffing, zoals het verminderen van de uitkering, schorsing. Als er niet genoeg werk is voor iedereen, dan kan je moeilijk alleen straffen.”

Mik:

“Ik maak me vooral druk over de positie van oudere vrouwen in armoede. Daar moet grondig onderzoek naar worden gedaan, vooral vanwege de schaamte die zijzelf hebben en de eenzaamheid waarin ze verkeren.”

huup

Huup:

“Ik ben niet lui en heb er niet om gevraagd om zonder werk te zitten. Ik hoorde onlangs dat er gemiddeld elf werklozen zijn voor één vacature. Je hoeft geen rekenwonder te zijn om te zien dat er veel mensen werkloos zijn omdat er gewoon niet genoeg werk is. Helaas denken veel burgers dat mensen die een uitkering hebben dat zelf schuld zijn. En dat ze liever lui zijn dan een baan accepteren. Ook de overheid en politici maken zich schuldig aan het criminaliseren van mensen met een uitkering. Zolang burgers onderling bekvechten zal niemand het falend systeem ter discussie stellen.”

estelle

Estelle:

“De 85 allerrijkste mensen ter wereld bezitten bij elkaar even veel geld als de 3,5 miljard armste mensen.De rijke elites hebben het politieke proces naar zich toe getrokken en gebruiken de regels van het economische systeem in hun eigen voordeel.”

Dirk

foto Dirk  5 - Copy

Ik zet me actief in voor een meer rechtvaardige samenleving. Daar hoort allereerst bij om mensen uit de armoedeval te halen. Armoede is een complex probleem dat om meer gaat dan financiën alleen en daarom op een integrale manier moet worden opgelost.

Dirk van Beek, voorzitter stichting De Grote Omwenteling

20150508_153617-1

Mik

Ik maak me vooral druk over de precaire positie waarin de 2.500 arme senioren in onze stad zich bevinden. Want hun financiële positie wordt immers in de meeste gevallen niet beter maar eerder slechter. Bovendien is het aantal voor hen betaalbare huurwoningen in onze stad onder de maat. Zij zullen, als er geen maatregelen genomen worden, in een sociaal en cultureel isolement terecht komen. Waarom voor deze doelgroep geen mobiliteits- en cultuurfonds ingesteld, waaruit zij kunnen putten om te voorkomen dat zij achter de geraniums terecht komen.