LOKAAL BELEID

Inkomenskaart Maastricht 2017[16352]

 OP+PLUSKAART Maastricht 2017[16353]

Cijfers en plannen armoedebeleid 2017 Gemeente Maastricht

armoede_cijfers_gemeenteM

Regeling minima 2017, voor wie en hoe

minima_regelingen_2017

Bijzondere bijstand 2017, voor wie en hoe

bijzndere_bijstand_2017

Samenstelling cliëntenraad mei 2017

Raadsinformatiebrief – Informatie Clientenraad Participatiewet Maastricht-Heuvelland – Weth. Janssen – 2017-14613 – 09-05-2017

Nieuwe Cliëntenraad vraagt nieuwe leden

Publicatiedatum: 30-09-2016

­­Zoals u wellicht weet worden uw belangen als cliënt van een sociale dienst behartigd door een cliëntenraad. Vóór de samenvoeging van de diverse sociale diensten, in Sociale Zaken Maastricht Heuvelland, bestonden er twee cliëntenraden: de Raad voor Uitkeringsgerechtigden (voor Maastricht) en de Cliëntenraad Mergelland (voor Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul). In de nieuwe situatie met één sociale dienst voor de regio zal er ook één cliëntenraad Sociale Zaken Maastricht Heuvelland gevormd moeten gaan worden.

De besturen van de huidige cliëntenraden hebben besloten om aan de cliënten (dat zijn burgers die een uitkering ontvangen van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland) te vragen of ze lid willen worden van deze nieuw te vormen Cliëntenraad. De Cliëntenraad kent een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester).

Van een lid van de Cliëntenraad wordt onder meer het volgende verwacht:

 • In staat zijn relevante beleidsnotities rondom de Participatiewet tot zich te nemen met een kritische en open houding en in dit kader waar nodig de bestuurders van de zes gemeenten waarvoor Sociale Zaken Maastricht Heuvelland de Participatiewet uitvoert, te adviseren;
 • Bereid zijn om te vergaderen over lopende zaken en vandaar uit periodiek advies uitbrengen aan de directeur Sociale Zaken Maastricht Heuvelland;
 • Inzetbaar zijn voor belangenbehartiging en raadpleging van de achterban, onder meer door het houden van spreekuren;
 • Bereid zijn tot het volgen van korte scholingsprogramma’s;

Het lidmaatschap kost u ongeveer 2 tot 7 uur per week, afhankelijk van de mate van uw inzet.

Het is de bedoeling dat vanuit iedere gemeente minstens één cliënt plaatsneemt in de nieuw te vormen Cliëntenraad. Deze nieuwe Cliëntenraad wordt begin januari 2017 geïnstalleerd. De standplaats van de cliëntenraad is Maastricht. Daar verricht u als lid van die raad uw activiteiten. Daarnaast bezoekt u incidenteel cliënten in de regio. Er is een vrijwilligers-/onkostenvergoeding beschikbaar.

Denkt u ‘dit is wel wat voor mij’, dan kunt u zich nu kandidaat stellen voor het lidmaatschap van de nieuwe Cliëntenraad.

U kunt zich aanmelden via een mail aan jos.potting@maastricht.nl (of telefonisch via 06-46047839) vóór 15 oktober 2016. Na 16 oktober 2016 nemen wij dan contact met u op.

 

Commentaar Huup Peters:

De raad is beperkt tot de participatiewet en gaat niet over andere onderdelen van de Sociale Dienst, zoals het WMO loket. Er is geen overleg geweest met organisaties zoals bijvoorbeeld Samen uit de Armoede. Nuggers hebben geen plaats in de raad. Het lijkt een van bovenaf opgelegde raad. Dit gaat in tegen de afgesproken werkwijze in de EVI panels.

 

 

Nieuwsbrief Armoede 2 Gemeente Maastricht

Wist u dat…

Er een verbeterlab schuldhulpverlening is gestart? Netwerkpartners van ‘Samen uit de min’ gaan in dit lab enthousiast aan de slag met verbeteringen in het proces van schuldhulpverlening. Het doel is om te komen tot een gezamenlijk programma op het gebied van schuldhulpverlening.

———————————————————————————————————————————-

Goede Gieren inspireren Maastricht

Tijdens een goedbezochte bijeenkomst op 20 april vertelde Pieter Hilhorst over de verschillende Goede Gieren aanpakken in Nederland. Hij inspireerde de aanwezigen met zijn ideeën over ‘Zelfverzekerde financiën’ en ‘Eerste hulp bij financiële tegenslag’. Vervolgens daagde hij de aanwezigen uit om zelf ook te komen met ideeën en een Goede Gieren project te ontwikkelen voor Maastricht. Wordt vervolgd, dus!

Gegevensuitvraag bijzondere bijstand

Het college van burgemeester en wethouders in Maastricht heeft besloten om een aantal maatregelen uit te voeren waarmee de gegevensuitvraag bijzondere bijstand en inkomensondersteunende regelingen eenvoudiger wordt.

Termijn van toekenning verlengd

In een aantal gevallen wordt de termijn van toekenning voor periodieke bijzondere bijstand verlengd tot 5 jaar. Het gaat dan om situaties waarbij zowel in de kosten als in het inkomen en vermogen buiten jaarlijkse indexeringen geen veranderingen te verwachten zijn. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor bewindvoering, voor de eigen bijdrage huishoudelijke hulp of dieetkosten. Hierdoor hoeft niet jaarlijks opnieuw een aanvraag te worden ingediend en in behandeling te worden genomen.

Regels

Als gemeente zijn we uitvoerder van landelijke wet- en regelgeving. Maar het naleven van regels kan soms leiden tot meer problemen, in plaats van dat problemen verminderd worden. Vandaar dat er binnen Sociale Zaken Maastricht Heuvelland een onderzoek gestart is naar ‘belemmerende’ regels en mogelijke oplossingen die wel leiden tot minder problemen. De onderzoeksresultaten worden in oktober verwacht.

Experimenten wet

Staatssecretaris Klijnsma heeft aangegeven dat ze er alles aan gaat doen om 20 tot 25 gemeenten op of na 1 januari 2017 te laten starten met experimenten in het kader van de Participatiewet. Daar zijn we blij mee. Maastricht heeft  in januari al een brief aan de staatssecretaris gestuurd om aan te geven dat zij zo’n experiment uit wil voeren. En in het voorjaar heeft wethouder Willems deze wens ook persoonlijk besproken met partijen uit de Tweede Kamer en met de staatssecretaris.Inmiddels hebben ook de Heuvellandgemeenten aangegeven samen met Maastricht een experiment te willen uitvoeren. Het is nu wachten op de volgende stap, die van de staatssecretaris moet komen: een algemene maatregel van bestuur (Amvb)die de kaders voor experimenten aan moet geven.

Pas als deze bekend is, kunnen we weer stappen zetten om een projectopzet te maken. Deze zal gebaseerd zijn op de opzet van de gemeente Utrecht.

————————————————————————————————————————————

Klanten van de Kredietbank aan het woord

Vroeger had ik een gat in mijn hand, maar nu let ik op de kleintjes!

In het Maastrichtse Wijkservicepunt Wittevrouwenveld verzorgt de Kredietbank Limburg wekelijks een open spreekuur.Trajectmanager Kelly Esten ontvangt hier mensen met een financieel probleem die er zelf niet meer uitkomen.

Samen met Kelly werken ze aan een oplossing zoals schuldhulpverlening of budgetbeheer. In dit interview vertellen drie van ‘haar’ klanten hun verhaal: Paul (46), Hanny (53) en mevrouw Janssen(68), die haar dochter Karin (42) heeft meegenomen.

Van samen naar zelf
Waarom zijn deze mensen klant bij de Kredietbank? Paul heeft vroeger in de montage gezeten en verdiende goed geld. Omdat hij regelmatig last heeft van clusterhoofdpijn waren de contracten vaak tijdelijk en wisselde loon zich af met WW. Door die hevige hoofdpijnen belandde Paul uiteindelijk in de ziektewet. Nu is hij afgekeurd en krijgt hij een Wia-uitkering. “Door deze omstandigheden kreeg ik het op een gegeven moment financieel niet meer geregeld” zegt hij. “Toen heb ik zelf contact gezocht met de Kredietbank Limburg”.  Paul heeft een lopende schuldregeling, wat inhoudt dat hij na drie jaar van zijn schulden verlost is. En met behulp van budgetbeheer heeft hij weer grip op zijn financiën en is er zelfs een spaarpotje opgebouwd. Boodschappen doet hij met de zelfscanner: “Op het schermpje zie ik meteen voor hoeveel ik al in mijn boodschappenkar heb liggen.” Kan Paul het straks zelf? Kelly is vol vertrouwen. En Paul zelf bewijst dat hij een stuk sterker in zijn schoenen staat: “Ik wil graag een grotere tv en kan dat nu ook betalen, maar toen ik in de winkel stond heb ik me toch nog maar eens bedacht!”

Op de kleintjes letten
Naast Paul zit Hanny. Zij heeft drie jaar schuldbemiddeling achter de rug en krijgt nu nog steeds een stuk budgetbeheer en begeleiding vanuit het Wijkservicepunt. “Ik let nu op de kleintjes, dat heb ik hier wel geleerd. Vroeger had ik echt ‘e groet look in ’t henneke’. Nu ben ik klaar met de schuldsanering. Ik werk twee dagen per week als vrijwilliger en krijg een uitkering. Ik voel me prettig met de huidige regeling: dat stukje budgetbeheer geeft me rust. En het is prettig dat ik bij Kelly terecht kan als het nodig is”.

Over de drempel
Mevrouw Janssen zit al langere tijd in een moeilijke financiële situatie. Op 22-jarige leeftijd overleed haar man. Ze had toen drie jonge kinderen en nummer vier was onderweg.  Dochter Karin: “Mam geeft alles weg, kinderen en kleinkinderen kloppen nooit tevergeefs bij haar aan. Maar zo hield ze zelf niets meer over. Gelukkig dat we via Woonpunt bij de Kredietbank terecht konden”. “Het duurde wel even voor we mevrouws vertrouwen gewonnen hadden,” vertelt Kelly. “Er komt bij het opstarten van een traject nogal wat regel/papierwerk kijken, dat schrikt soms af. Maar sinds dat geregeld is – dankzij hulp van de familie – hebben we een prima contact.” “Sterker nog,” vult dochter Karin aan, “mam heeft er geen spijt van en wil nu niet meer anders. Ze komt bijna elke donderdagmorgen wel even langs in het Wijkservicepunt en vindt het fijn als Kelly er is.”

Dubbeltjes
We vragen het ons samen af: schulden, is dat iets wat je van thuis uit meekrijgt? Volgens mevrouw Janssen is dat in haar geval wel zo. “Mijn moeder gaf ook alles weg, zelfs haar laatste dubbeltje.” Hanny: “mijn moeder was juist heel spaarzaam vroeger, die draaide elk dubbeltje om. Maar ik werkte al vanaf mijn zestiende en als je al zo jong goed verdient dan is het moeilijk om alle verleidingen te weerstaan”.

Sociale druk
Kelly vertelt dat de klanten van de Kredietbank tegenwoordig steeds jonger worden. Hoe kan het dat de jeugd zo gemakkelijk in de schulden terechtkomt? Paul geeft aan dat het ook wel erg eenvoudig is om schulden te maken; als je iets koopt via internet hoef je maar te kiezen voor ‘achteraf betalen’. Hij wijt dit verder ook aan de sociale druk van vrienden op school. Dat heeft hij zelf ook ervaren: “Toen ik met nieuwe Nikes rondliep hoorde ik er opeens bij op school en datzelfde zie je nu ook met mobiele telefoons”. Karin ziet dit ook bij haar zoon: “Op de middelbare school moest het steeds merkkleding zijn. Nu is hij wat ouder en is de Action ook goed genoeg. Ik vind hem af en toe zelfs gierig!” lacht ze.

Meerwaarde
Het belang van een vaste contactpersoon waarmee het klikt is overduidelijk.
Door de inzet en de menselijke betrokkenheid van de trajectmanager zitten hier gemotiveerde mensen die op weg zijn naar een betere financiële situatie.
Daarnaast bewijst de meerwaarde van het Wijkservicepunt zich keer op keer.
Mensen kunnen in hun buurt terecht en door de samenwerking tussen de ketenpartners kan er snel en gemakkelijk geschakeld worden met andere instanties zoals de gemeente (Wmo, sociale dienst) of het maatschappelijk werk.

 

Regionaal onderzoek naar Armoede

Uitgebreid onderzoek naar armoede in Maastricht en Heuvelland. Een berg aan cijfers. En een hoofdstuk waarin burgers zelf hun gevoel uitspreken over de armoede. SUDA zal later terugkomen op dit rapport.

RIB_-_Regionaal_onderzoek_Meer_dan_geld_alleen

 

Jaarverslag 2015 Vincentiusvereniging

Jaarverslag VVM 2015

Stand van zaken Sociale Wijkteams.

Begin 2015 is door het College besloten om de Proeftuin Caberg Malpertuis te beëindigen en te laten voortbestaan als sociaal team. Tevens heeft het College op dat moment besloten om door te gaan met de ontwikkeling van nieuwe sociale teams in 5 andere (clusters van) buurten (Wittevrouwenveld, De Heeg, Biesland, Daalhof en Mariaberg). Inmiddels is deze ontwikkeling een aantal maanden gaande. Deze nieuw gevormde Sociale Teams zijn nadrukkelijk ‘van onder af’ vorm gegeven, aansluitend bij wat passend is voor, en leeft in de betreffende buurt.

Hieronder vindt u op hoofdlijnen de stand van zaken in deze nieuwe buurten:

1. De Heeg: Na een breed buurtoverleg met bewoners en professionals is een Sociaal Team gevormd dat inmiddels op wekelijkse basis bijeenkomt. Er is nauw contact met verschillende buurtinitiatieven en er zijn stevige verbindingen gelegd met professionele organisaties.

2. Daalhof: Kinderboerderij Daalhoeve, Matchpunt Daalhof, Dagbesteding en Wijkleerbedrijf zijn belangrijke bouwstenen in Daalhof. Na een verkenningsperiode en enkele brede buurt bijeenkomsten tekenen de contouren van een te vormen Sociaal Team in verbinding met de buurt zich ook in deze wijk af, een startbijeenkomst heeft inmiddels plaatsgevonden.

3. Wittevrouwenveld/Wijckerpoort: Doorbouwend op het wijkoverleg wat hier al bestond is een Sociaal Team gevormd. Inmiddels heeft dit team de leidende principes uitgewerkt en is het team de verbinding met de buurt en de daarbij behorende initiatieven aan het verstevigen.

4. Mariaberg: Vanuit een grote groep buurtbewoners en professionals is men gekomen tot een meer overzichtelijk Sociaal Team waarin beide groepen vertegenwoordigd zijn. Naast het Sociaal Team is hier tevens een Bewonersteam gestart.

5. Biesland: hier is Athos het centrum van de ontwikkelingen in de buurt. De ontwikkeling naar een open gebouw met diverse functies waarin tevens dagbesteding voor meerdere doelgroepen plaatsvindt, is in volle gang. Binnen de pilot Zelfsturing zoekt men naar welke wensen er in de buurt leven. Op dit moment is er niet voor gekozen om in deze wijk een Sociaal Team te formeren.

6. Caberg Malpertuis: Vanwege de ‘Proeftuin’ geschiedenis is de werkwijze van dit team iets anders en was er in dit team minder verbintenis met de buurt. Momenteel is men volop bezig om verbinding te leggen met diverse partners en initiatieven, organiseert men spreekuren op locaties en heeft er eind 2015 een Burgertop plaatsgevonden.

7. Limmel Nazareth: Dit is geen buurt zoals genoemd in het Collegebesluit, maar hier vindt een autonome ontwikkeling in de richting van een sociaal team plaats waarbij buurtbewoners en professionals betrokken zijn. Na het organiseren van enkele brede bijeenkomsten is inmiddels een Sociaal Team geformeerd en maakt men begin april een officiële start. Ook in deze buurt ondersteunen en faciliteren de procescoördinatoren de ontwikkelingen

infographic-sociale-(wijk)teams-in-beeld [MOV-9168051-1.0] kopie

Vragen en opmerkingen over het

actieplan armoede?

Op

15 april,

8 juli en

7 oktober 2016

organiseert de gemeente van 9 – 10.30 uur een inloopmogelijkheid aan de Randwycksingel 22, waar u met uw vragen en opmerkingen terecht kunt. Wij zijn benieuwd naar uw vragen en verhalen!

PowerPoint Presentatie Raadsronde

over Participatiewet in 2015

Presentatie_Partcipatiewet_raasdconferentie_Maastricht-Heuvelland_30_03_2016

Rapport Laaggeletterdheid en

armoede.

Bijgaand een goed rapport van april 2015 met belangrijke informatie over kwetsbare groepen in Maastricht. Het gaat o.a. over laaggeletterdheid dat in grote mate gerelateerd is aan gezondheid en armoede. Maar ook andere relevante informatie komt aan bod. Er is hierover al eerder summier geschreven in de media.

Naar schatting wonen er in gemeente Maastricht tussen 14.000 en 15.000 laaggeletterden. D.w.z. circa 14 procent van de volwassen inwoners in het werkgebied is naar schatting laaggeletterd. Deze mensen beschikken over onvoldoende vaardigheid om te kunnen omgaan met de lees- en schrijftaken in het dagelijks leven en op het werk. Ze hebben niet het niveau dat nodig is om in de kenniseconomie en de moderne westerse samenleving adequaat te functioneren.

Met name de grafieken op de pagina`s 12/ 15/ 18/ 19/ 21/ 22 en 27 zijn van belang.

Laaggeletterdheid Ken uw doelgroep – Maastricht (def)

Inbreng in Adviesraad Sociaal

Domein

24 februari hebben Dirk van Beek, Estelle Eestermans en Huup Peters ingesproken tijdens een bijeenkomst van de Adviesraad Sociaal Domein. Hieronder hun inbreng.

inbreng_ASD

INKOMENSKAART EN

OPPLUSKAART 2016

 

Gemeente Maastricht heeft de nieuwe inkomenskaart en oppluskaart ( sociale armoede initiatieven) uitgegeven. Download ze hier.

Op+pluskaart Maastricht 2016 (1)

Inkomenskaart_Maastricht_2016 (1)

Schuldenkaart Maastricht Heuvelland 2016

Schuldenkaart Maastricht Heuvelland 2016 2 (1)

en document verwijsmogelijkheden intermediairen 2016

Verwijsmogelijkheden intermediairen 2016 PDF (1)

!cid_image001_jpg@01D1332C

www.pasopjegeld.nl

Tip: Advies nodig bij jouw geldzaken? (http://www.pasopjegeld.nl/wie-kan-mij-ondersteunen/vraag-over-geldzaken-vraag-gratis-advies-bij-het-juridisch-loket)

Social media: Je hebt een product gekocht maar het werkt niet meer naar behoren en je wilt je geld terug. Wie kan je hierbij ondersteunen? Vaak kun je gratis advies hierover inwinnen. Dit en meer tips vind je op www.pasopjegeld.nl.

Web: Bij geldvragen staat u er niet alleen voor. Veelal kunt u gratis advies inwinnen over geldzaken met een juridisch randje. Het Juridisch Loket in Maastricht kan u bijvoorbeeld ondersteunen bij vragen over een ontvangen brief van het incassobureau of over het eventueel in beslag nemen van uw bankrekening of inboedel. Lees meer op Pasopjegeld.nl over gratis advies bij geldzaken.

Pas op je geld is een duurzaam webloket voor inwoners van Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen, Vaals en Maastricht en is gericht op het bieden van online ondersteuning voor mensen met vragen over hun budget. U kunt via Pas op je geld inzicht krijgen hoe u er financieel voor staat en krijgt advies hoe u op eigen kracht uw financiële situatie kan verbeteren. www.pasopjegeld.nl

Voorbeeld door het ijs zakken

Wajonger 

 

                 
        Inkomsten       Uitgaven
                 
Wajong Netto       1059,01(1)       607,94
Huur wst woonpunt                
Huurtoeslag       278        
                 
                 
                 
Premie Menzis (incl. extra aanvullend) (2)               171,19
Eigen risico (verplicht)               37,5
Zorgtoeslag       79        
wtcg/belastingteruggave(7)                
Energie (Essent) (3)               121
Ziggo (internet, dig.tv. (kabel) tv en tel en mob tel.               95
Verzekering klaverblad (inboedel, opstal- en aansprakelijkheid, overlijden)               32,4
water               11,5
Appetito (10)               120
eigen bijdrage thuiszorg               14,55
Eigen bijdrage alarmering (11)               12,41
Eigen bijdrage niet vergoedde voorgeschreven medicijnen(9)               30,76
Zwemmen op medische indicatie(8)               15
Gemeentelijke belastingen               38,4
FNV bondgenoten(5)               8
                 
                 
                 
Eten (4)               50
fox sports eredivisie go               12,95
valys (6)               50
regiotaxi               50
                 
                 
      totaal 1416,01     totaal 1477,66
                 
vakantiegeld       775,14        

Toelichting

Door het ijs zakken: inkomsten en uitgaven van een Wajong uitkering

Ik kom dus nu al 60 euro per maand te kort. Maar de volgende kosten moeten dan nog gereserveerd worden. Eigen bijdrage tandartskosten, Reservering Bril. Mijn bril kost 350 euro, en ik krijg per 2 jaar 120 euro vergoed van de zorgverzekering, kleding/schoeisel/ beddengoed. Extra bewassingskosten, kleine hulpmiddelen, verjaardagen/cadeautjes, hobby’s vakantie en reservering vervanging dure gebruiksgoederen zoals wasmachine ed. Over het algemeen gebruik ik voor deze reserveringen het vakantiegeld waardoor vakantie voor mij vrijwel niet mogelijk is.

 1. Mijn uitkering is 10% hoger dan normaal. Dit omdat ik in hulpbehoevendheidsklasse 1 van bij UWV ben ingedeeld en nog zelfstandig woon. Dat wil zeggen buiten een instelling en zonder 24 uur per dag zorgmogelijkheid Ik heb hulp nodig bij mijn werk, maar kan hiervoor geen indicatie meer krijgen omdat dit voor nieuwe gevallen per 1 januari 2012 is afgeschaft. Dit moet dus op een andere manier gecompenseerd worden. Deze 10% extra stopt op het moment dat ik in een Fokus woning zou gaan wonen met 24uurs zorg of in een instelling waar 24 uurs zorg aanwezig is. Als deze verhoging een aantal jaren geleden niet was toegekend, was ik toen al door het ijs gezakt.
 1. De premie zorgverzekering is zo hoog omdat ik volledige fysiotherapie vergoeding nodig heb. Naast 2x per week fysio voor mijn belangrijkste beperking, heb ik als gevolg van klachten van deze beperking ook nog 1x per week bekkenbodemfysiotherapie nodig. Voor de belangrijkste beperking heb ik een chronische indicatie, maar voor de bekkenbodem fysiotherapie is dit niet mogelijk. Daarvoor is de maximale vergoeding 40 behandelingen per jaar. Volledige vergoeding is dit jaar alleen nog mogelijk via collectiviteit bij FNV. Daar ben ik dan ook al jaren lid van. Het lidmaatschap van FNV kan dan ook gezien worden oa als extra zorgkosten. Zonder deze kosten kan ik niet alle fysiotherapie krijgen die nodig is. Ik moet jaarlijks de eerste 20 behandelingen zelf betalen. Dit gaat van het eigen risico af. Samen met mijn medicijnen betekent dit dat mijn eigen risico jaarlijks in Maart opgebruikt is.
 1. Doordat ik voor mijn vrijwilligerswerk het afgelopen jaar veel weg was, en het een zachte winter was, redde ik het dit jaar met een voorschot van 120 Euro per jaar. Bij een normale winter zou het voorschot 30 tot 50 euro per maand hoger liggen vanwege de extra stookkosten. Ook het dagelijks opladen van mijn elektrische rolstoel levert extra energiekosten op.
 1. Na onderzoek door mijn diëtiste is gebleken dat de warme maaltijden van appetito te weinig calorieën leveren voor alle activiteiten die ik doe. En dan zijn er natuurlijk nog de gewone andere maaltijden. Onder invloed van kou en vocht heb ik in de winter nog meer calorieën nodig. Dus zullen de kosten voor aanvullende voeding op appetito in de winter ook hoger liggen. Ik doe boodschappen bij Lidl, aldi en Jumbo. Andere winkels zijn te duur.
 1. Lidmaatschap FNV bondgenoten oa noodzakelijk vanwege collectiviteit om volledige vergoeding fysiotherapie te kunnen krijgen die noodzakelijk is. (zie ook hierboven) is nog niet bekend wat daarmee in 2015 gaat gebeuren.
 1. Ik ben vanwege mijn spierproblemen in het bezit van het hoge Valys kilometerbudget van 2250 kilometer per jaar. De eigen bijdrage is op dit moment 20 cent per kilometer en wordt ook elk jaar verhoogd. Dit is het bedrag wat ik per maand moet reserveren om dit te kunnen betalen. Mijn familie woont zodanig ver weg dat ik hen 3 tot 4 x per jaar kan bezoeken en dan is het budget op. Vader woont enkele reis 165 km van Maastricht en beste vriendin/nicht 200 kilometer. Vaak moet ik hierop nog bijbetalen omdat het soms nog te weinig is vanwege de lange afstanden. Daarnaast maak ik gebruik van de regiotaxi. Vooral voor de ritten die over de brug liggen. De afgelopen jaren bedroeg de eigen bijdrage hiervoor ruim 500 euro per jaar. Daarom moet ik hier ook minimaal 50 euro per maand voor reserveren.
 1. Ik heb de WTCG gelden/belastingteruggave hier aangegeven, maar geen bedrag ingevuld omdat dit per 2015 vrijwel helemaal verdwenen is. In 2014 was de compensatie van beide regelingen voor mij tussen de 2000 en 2500. Dit valt dus vanaf 2015 vrijwel helemaal weg. Ik heb geen mogelijkheid om dit op een andere manier te compenseren.
 1. Om de bewegelijkheid in mijn lichaam zo goed mogelijk te houden ben ik lid van Stichting Therapeutisch Sporten Regio Maastricht en zwem 1x per week in het Geusselt bad. Medisch gezien zou het voor mij beter zijn om 2x per week te zwemmen. Dit is echter financieel niet mogelijk. De betaling hiervan gebeurt per kwartaal, heb het omgerekend naar wat het kost per maand.
 1. Eigen bijdrage niet vergoedde voorgeschreven medicijnen/meerkosten verzorgingsproducten wegens zeer gevoelige huid/allergische reacties. Ik moet medicijnen nemen die niet vergoed worden. Daarnaast is het noodzakelijk dat ik aanvullend vitaminen moet slikken omdat mijn medicijnen deze vitaminen versneld afbreken wegnemen. Zonder extra vitaminen zou ik grote tekorten op dit vlak krijgen. Ook heb ik een zeer gevoelige huid. Dit betekent dat ik voor de verzorging van mijn huid vrijwel alleen producten kan gebruiken die bij een apotheek te koop zijn. Dit levert jaarlijks behoorlijk meerkosten op. Ik heb het omgerekend naar wat de kosten maandelijks zijn.
 1. Dit zijn de minimale kosten voor appetito inclusief een korting van 1 euro per maaltijd via regeling maaltijdvoorziening gemeente. Ik ben genoodzaakt de goedkoopste maaltijden uit het assortiment te kiezen waardoor ik vrijwel altijd hetzelfde eet.
 1. Dit zijn de kosten voor personen alarmering met professionele zorgopvolging na aftrek van korting via regeling personenalarmering gemeente

Schuldhulpverlening die de schulden groter maakt

Wachttijd bij de Kredietbank inmiddels 9 maanden!!! Dus 9 maanden gebeurt er niks en lopen de schulden alleen maar op. Eerst incasso met honderden euro’s aan kosten en dan sturen zij het door naar een deurwaarder met nog eens honderden euro’s aan kosten. De incasso buro’s en deurwaarders lachen zich kapot terwijl de ellende van de mensen steeds groter wordt. B&W van Maastricht wordt eens wakker!! Pas na 9 maanden gaat de schuldhulp bemiddeling van start!! Als schuldeisers niet akkoord gaan dan start alles weer van voren af aan. Dan volgt het WSNP traject en dit duurt ook weer 8-12 maanden!! Waar zijn we mee bezig?? Dit hangt vele gezinnen boven het hoofd……

‘Gemeenten houden zich niet aan

wet bij schuldhulp’

Het is nog nooit zo slecht gegaan met mensen die in de schulden zitten.

Dat zegt advocate Erica Schruer tegen het vakblad Zorg & Welzijn. Gemeenten wijzen vaak mensen onterecht af voor schuldhulp. ‘Als mensen hun abonnement voor mobiele telefoon niet kunnen betalen, moet je ingrijpen.’

Burgers krijgen van de gemeente vaak niet eens een beschikking op papier op hun aanvraag voor schuldhulpverlening, blijkt uit onderzoek. Terwijl ze daar wel recht op hebben. Dat leidt tot onduidelijkheden en nog meer schulden. Dat zegt advocaat en deskundige schuldhulpverlening Erica Schruer. ‘Schuldenaren krijgen een telefoontje van de gemeente dat ze geen recht hebben op schuldhulp. Dat is tegen de wet.’

Gemeentebeleid

‘Ik vind dat gemeenten die zich niet aan de wettelijke regels houden een boete moeten krijgen’, stelt Schruer. Gemeenten handelen veelvuldig tegen de wet, weet de advocate, die de antwoorden van staatssecretaris Klijnsma op Kamervragen erbij haalt. Aanleiding voor de Kamervragen in mei dit jaar was het rapport ‘Onoplosbare schuldsituaties’ uit november 2014. Uit dat onderzoek blijkt dat gemeenten verschillende uitsluitingsgronden in hun beleidsregels hebben opgenomen, die gelden bij de behandeling van schulden.

Jubileum editie – Actualiteitencongres Schuldhulpverlening

Erica Schruer is dagvoorzitter op dit congres je de actualiteiten o.g.v. schuldhulpverlening biedt en de handvatten om hier zo goed mogelijk op in te kunnen spelen geeft. Meer informatie >>

Keukentafelgesprek

In haar eigen advocatenpraktijk komt Schruer grote problemen tegen van mensen die in de schulden zitten. ‘Er zijn vaker meldingen van ontruimingen en burgers krijgen onterechte afwijzingen van gemeenten. Hun huishouden wordt financieel ontwricht door bijvoorbeeld afwijzingen van huishoudelijke hulp in keukentafelgesprekken. Gemeenten houden mensen af om in de schuldhulp te komen. Omdat het geld kost.’

Wijkteam

De eerste aanpak van schulden komt op dit moment veelal terecht bij de wijkteams. ‘Een groot risico’, vindt Schruer. ‘Wijkteams hebben onvoldoende expertise om zelf met oplopende schulden van burgers aan de slag te gaan. Dat gebeurt te veel. Ik hoor wijkteamleden zeggen: “We bespreken de aanpak in het team”, maar daar zit geen professioneel schuldhulpverlener. Wijkteams denken al snel dat als je iemand op de schouder klopt, hij er wel weer tegenaan kan.’

Politiek

‘Ik zit al vanaf 1984 in dit domein, maar het is nog nooit zo slecht geweest voor schuldenaren’, verzucht de advocate. Volgens Schruer is er nu veelvuldig sprake van gebrek aan mededogen voor mensen die in de schulden zitten. Er heerst een beeld van: “Je maakt het er zelf naar, dan moet je het ook zelf oplossen”. Er is een gebrek aan empathie bij de politiek en bij ambtenaren, die zelf ook vast zitten aan afspraken hoeveel mensen je mag “binnen laten” en gebrek aan geld bij gemeenten.’

Schuldhulpverlening

Schuldenaren komen door de werkwijze van gemeenten veel te laat in de schuldhulpverlening. Als een schuldenaar in het beslagregister of in de Verwijsindex Schuldhulpverlening (VISH) wordt opgenomen, is dat al veel te laat, vindt Schruer. Zij pleit voor een nieuw systeem van vroege signalering van schulden: ‘Uit onderzoek blijkt dat schulden vaak beginnen als mensen niet meer hun abonnement voor mobiele telefoon betalen. Als we dit soort schulden direct registreren, weet je ongeveer tweeëneenhalf jaar eerder dat burgers in betalingsproblemen komen. Dan kun je snel maatregelen nemen en lopen problemen niet verder uit de hand.’

Geen Cent te Makken

In het nieuwsblad van Trajekt is een uitvoerig artikel opgenomen over armoede. Een van de deelnemers van Samen uit de Armoede, Estelle Eestermans wordt uitgebreid aan het woord gelaten Onder andere over ruilhandel en de steun die nodig is om dit verder tot ontwikkeling te brengen.

Trajekt 2015-1 [WEB]

Stadsronde over Armoedebeleid

Dinsdag 11 februari was een stadsronde over armoedebeleid. Er is besloten om een nieuwe stadsronde te houden omdat er geen tijd was om burgers aan het woord te laten. De presentatie die gehouden is door Lenny Paes en Lea Kessels vind je hieronder.

Op verzoek van Josje Godwin zal de wethouder eerst alle betrokken partijen en groepen bij elkaar halen voordat hijzelf een conferentie gaat organiseren. Om samen met hen tot een invulling van die geplande conferentie te komen.

Meer armoede in Maastricht

De armoede in Maastricht neemt toe. Dat blijkt uit gemeentelijke cijfers van diverse regelingen voor minima. Bij al die tegemoetkomingen wordt het plafond ruim vóór het einde van het jaar bereikt. Daarnaast blijkt uit de gemeentebegroting dat ook het aantal huishoudens met een inkomen tot 110 procent van het sociaal minimum groeit. In 2012 ging het om 8100 huishoudens, in 2013 om 8270, en dit jaar om 8620. Ook in het aantal uitkeringen in het kader van de Wet werk en bijstand is een stijgende lijn waar te nemen. In 2012 kende Maastricht 3000 bijstandsuitkeringen, een jaar later 3090 en dit jaar staat de teller op 3450. Een stijging van 11,6 procent, terwijl het gemiddelde van de G32 (de 32 grote steden van Nederland) op een groei van 8,9 procent staat. Kijkend naar de extra regelingen voor minima was het plafond van de bijzondere bijstand, de langdurigheids toeslag (een uitkering voor mensen die langdurig moeten rondkomen van een laag inkomen) en van de diverse declaratieregelingen voor minima (onder meer het Jeugdsportfonds en tegemoetkomingen voor kosten van schoolgaande kinderen) in augustus al inzicht. De verwachting van het stadsbestuur is dat de norm, die is vastgesteld aan de hand van cijfers van voorgaande jaren, bij alle regelingen wordt overschreden. Wethouder André Willems (Seniorenpartij, sociale zaken) wijt de toegenomen armoede vooral aan de economische crisis. „In vergelijking met de rest van het land ijlt die in Maastricht langer na.” Willems zegt dat iedereen die recht heeft op bijstand die gewoon krijgt. „Voor de gemeente betekent dat wel een extra kostenpost. Die moeten we opvangen, want deze coalitie bezuinigt niet op armoede.”Bij de sociale dienst zullen de teugels worden aangetrokken, aldus Willems. „We zien dat het effect heeft als we mensen in de kaartenbak meer aandacht geven.”

Voorbeelden uit de werkelijkheid.

Hieronder vindt u een concreet voorbeeld van een burger die door het ijs zakt. De opgave van deze Wajonger geeft duidelijk  het verschil aan tussen uitgaven en inkomsten. Met als resultaat een structureel maandelijks tekort van € 133,- Het voorbeeld is verstuurd aan de wethouders Gerats en Willems met het verzoek in het lokaal beleid oplossingen te realiseren voor deze persoon en de groep waar hij model voor staat.

2014-06-18 Voorbeeld inkomsten en uitgaven netto wajong

Een tweede voorbeeld vanuit een modaal inkomen. De gevolgen van het afschaffen van de Wtcg gelden treft niet alleen  mensen met lage inkomens. Er moet worden gekeken naar het netto besteedbaar inkomen en  of als gevolg van meerkosten door zorg + eigen bijdragen- iemand  onder het netto besteedbaar minimum inkomen valt.

middeninkomen

Het derde voorbeeld betreft eveneens iemand met een  Wajong uitkering. Deze persoon houdt nog net € 96 euro per maand over.

voorbeeld 3

Al deze concrete casussen zijn ter kennis gebracht aan de wethouders Willems en Gerats.

 

Het nieuwe College van B&W schrijft in het Collegeprogram:

” Wij zorgen er voor dat in Maastricht zorg, welzijn en participatie toekomstbestendig worden én dat niemand door het ijs zakt .

naamloos

Er komt geen lastenverhoging voor de Maastrichtse inwoners en bedrijven en we bezuinigen niet op veiligheid,armoedebeleid en economie.”

Een uitwerking van deze visie zou kunnen zijn: in 2018 hebben we de voedselbank problemen opgelost, hebben we het aantal bijstandsontvangers met 50 % verminderd, groeien er geen kinderen meer op in armoede, hebben we het welvaartsniveau van de Maastrichtse minima verhoogd naar een normaal inkomen, hebben we 800 nieuwe arbeidsplaatsen gerealiseerd voor mensen met een beperking. We houden op met het criminaliseren van mensen met een uitkering omdat 98% er geen eigen schuld aan heeft dat ze een uitkering ontvangen. De rijkdom van de stad zal een verschuiving laten zien van rijk naar arm.

Gemeentelijk budget voor uitvoering armoedebeleid

Het gemeentelijk budget voor de uitvoering van het armoedebeleid bedroeg voor 2013 ongeveer 6 miljoen euro. Dit budget wordt door de gemeente Maastricht gereserveerd en komt uit de gelden die door het Rijk in het gemeentefonds worden gestort. De wijze waarop de gemeente deze gelden besteedt staat in principe vrij en hoeft niet verantwoord te worden aan het Rijk. Het Rijk legt echter wel een aantal wettelijke taken neer bij de gemeente.

Van het armoedebudget worden de volgende kosten ( op basis van wettelijke taken)betaald:

1. Aanvullende bijstand jongeren <21 jaar

2. Individuele verstrekkingen bijzondere bijstand

3. Kortingsregeling Maaltijdvoorziening

4. Kortingsregeling Sociale Alarmering

5. Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

6. Langdurigheidtoeslag

7. Overbruggingsuitkering

8. Schuldhulpverlening

9. Tegemoetkoming aanvullende ziektekostenpremie

10. Verstrekkingen declaratieregelingen

11. Woonkostentoeslag

Tegenover deze punten staat dat Armoedebeleid te weinig heeft bijgedragen aan het perspectief op betaalde arbeid en tegelijkertijd de werkloosheid op dit moment fors oploopt. Daarnaast heeft de gemeente te maken met sterk teruglopende rijksbudgetten om mensen te bemiddelen naar werk, met macrokortingen op het brede sociale domein en heel veel nieuwe taken die op de gemeenten afkomen.

kringloop

De gemeente en de minima.

Hoe kan ik ondersteuning van de gemeente krijgen?

De gemeente kan mensen op verschillende manieren ondersteunen voor meerkosten als gevolg van chronische ziekte of een beperking. De gemeente sluit  daarvoor aan bij bestaande regelingen, zoals de bijzondere bijstand, de  aanvullende collectieve zorgverzekering Iza-Cura/VGZ, een tegemoetkoming in de aanvullende ziektekostenpremie en de kortingsregelingen maaltijdvoorziening en sociale alarmering.

Bijzondere bijstand

Op dit moment komen de onderstaande meerkosten voor vergoeding via de bijzondere bijstand in aanmerking:

 1. de meerkosten van een medisch noodzakelijk dieet;

 2. de bijkomende kosten ten behoeve van dialyse bij nierpatiënten;

 3. de ten gevolge van langdurige ziekte of beperking ontstane meerkosten van slijtage van kleding en/of beddengoed en bewassing

 4. de meerkosten van verwarming ten gevolge van een beperking of langdurige ziekte;

 5. de voor belanghebbende voor eigen rekening blijvende kosten van de aanschaf van een hoortoestel indien er een aantoonbare noodzaak bestaat voor een hoortoestel dat duurder is dan dat waarin de Zorgverzekeringswet voorziet;

 6. de meerkosten van medisch noodzakelijk aangepast schoeisel.

Bijzondere bijstand is vooral bedoeld voor huishoudens met een minimuminkomen. De gemeente Maastricht hanteert hiervoor een inkomensgrens van 110 procent van het geldende bijstandsniveau. Als uw inkomen hoger is dan 110 procent van het geldende bijstandsniveau kunt u ook in aanmerking komen voor bijzondere bijstand. Bijzondere bijstand wordt dan berekend naar draagkracht. Van het inkomen boven de 110 procent van de bijstandsnorm wordt een deel op de bijzondere bijstand in mindering gebracht.

Aanvullende collectieve ziektekostenverzekering

De gemeente Maastricht heeft samen met de 17 andere Limburgse gemeenten voor haar burgers een collectief zorgcontract afgesloten bij IZA-cura/VGZ. In dit contract is een afkoopregeling opgenomen voor het door u te betalen jaarlijks eigen risico. Dit betekent dat u maandelijks een extra bedrag bovenop uw maandelijkse aanvullende premie inlegt waarmee u het eigen risico afkoopt. Voor 2014 is het bedrag dat uiteindelijk wordt ingelegd per jaar ruim € 80,- lager dan het daadwerkelijk eigen risico. Voor 2015 zal dit naar alle waarschijnlijkheid ongeveer € 100,- lager komen te liggen. Door u aan te melden bij het collectief contract Zuid-Limburg ‘bespaart’ u voor 2015 € 100,- op uw wettelijk eigen risico. Daarnaast biedt de collectieve zorgverzekering een uitgebreid verzekeringspakket met ruime vergoedingen. U kunt deelnemen aan de collectieve zorgverzekering Zuid-Limburg als u een inkomen heeft tot 130 procent van het wettelijk minimumloon (voor 2014 is dit een inkomen tot maximaal € 1943,76 bruto per maand).

Tegemoetkoming aanvullende ziektekostenpremie  

Inwoners van de gemeente Maastricht met een inkomen tot 110 procent van bijstandsniveau kunnen een tegemoetkoming krijgen voor de aanvullende zorgverzekering van € 100,- per volwassene per kalenderjaar. Sluit u een aanvullende verzekering af die minder kost dan € 100,- per jaar? Dan ontvangt u een vergoeding op basis van de daadwerkelijke kosten. De aanvraag voor de tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering 2014 kunt u indienen tot en met 31 december 2015.

Kortingsregeling maaltijdvoorziening en sociale alarmering

Maaltijdvoorziening

Ouderen, chronisch zieken en gehandicapten die niet in staat zijn om zelf te koken en dagelijks hun boodschappen te doen, kunnen gebruikmaken van de maaltijdvoorziening. Dit kan zijn thuisbezorging van maaltijden of het nuttigen van maaltijden in verzorgingshuizen. Voor beide maaltijdvoorzieningen kunt u een beroep doen op de kortingsregeling maaltijdvoorziening.

Sociale alarmering

Sociale alarmering is een voorziening waarbij de gebruiker zelf alarm slaat en hulp kan vragen via een draadloze halszender die gekoppeld is aan een alarmkastje. Voor de kosten van deze sociale alarmering kunt u beroep doen op de kortingsregeling sociale alarmering.

Voor deze kortingsregelingen geldt dat de hoogte van de korting afhankelijk is van uw inkomen en uw vermogen.

Daarnaast kunt u aan de balie van Sociale zaken en team Wmo aan de Randwycksingel 22, 6229 EE Maastricht en bij alle wijkservicepunten, de folder Financiële tegemoetkoming (bijzondere bijstand), afhalen.