Basisinkomen

Ga naar www.dewereldmorgen.be en zoek op basisinkomen

Tien vragen (en antwoorden) over het basisinkomen

www.dewereldmorgen.be

www.dewereldmorgen.be/…/tien-vragen-en-antwoorden-over-het- basisinkomen

Tien vragen (en antwoorden) over het basisinkomen

27 april 2016 Een basisinkomen invoeren? Het is een voorstel dat steevast leidt tot hoogoplopend debat. Maar er bestaat vooral ook veel onduidelijkheid …

www.dewereldmorgen.be

www.dewereldmorgen.be/…/tien-vragen-en-antwoorden-over-het- basisinkomen

GelabeldArtikels

geknipt van Google – 9/2017

‘Topexperts’ spreken zich uit tegen het basisinkomen

www.dewereldmorgen.be

www.dewereldmorgen.be/…/topexperts-spreken-zich-uit-tegen-het- basisinkomen

‘Topexperts’ spreken zich uit tegen het basisinkomen

27 maart 2017 Het basisinkomen is een typisch liberale oplossing met enkel aandacht voor het individu, reageren een aantal academici, activisten en …

www.dewereldmorgen.be

www.dewereldmorgen.be/…/topexperts-spreken-zich-uit-tegen-het- basisinkomen

GelabeldArtikels

geknipt van Google – 9/2017

Niet alle voorstellen over het basisinkomen zijn progressief …

www.dewereldmorgen.be

www.dewereldmorgen.be/…/niet-alle-voorstellen-over-het-basisinkomen-zijn -progressief

Niet alle voorstellen over het basisinkomen zijn progressief …

23 juni 2016 Thomas Decreus en Christophe Callewaert wijzen er op dat het basisinkomen geworteld is in een lange progressieve traditie. En dat het aan …

www.dewereldmorgen.be

www.dewereldmorgen.be/…/niet-alle-voorstellen-over-het-basisinkomen-zijn -progressief

GelabeldArtikels

geknipt van Google – 9/2017

Waarom het basisinkomen geen progressieve oplossing is …

www.dewereldmorgen.be

www.dewereldmorgen.be/…/waarom-het-basisinkomen-geen-progressieve- oplossing-is

Waarom het basisinkomen geen progressieve oplossing is …

28 april 2016 De meeste voorstanders van het basisinkomen gaan meestal enkel in op de tegenstanders van de rechterzijde, die dan aanvoeren dat …

www.dewereldmorgen.be

www.dewereldmorgen.be/…/waarom-het-basisinkomen-geen-progressieve- oplossing-is

GelabeldArtikels

geknipt van Google – 9/2017

Pleidooi voor een basisinkomen – DeWereldMorgen.be

www.dewereldmorgen.be

www.dewereldmorgen.be/artikel/…/pleidooi-voor-een-basisinkomen

Pleidooi voor een basisinkomen – DeWereldMorgen.be

18 juli 2017 “Het onvoorwaardelijk basisinkomen is een logische volgende stap in de ontwikkeling van de mensheid.”

www.dewereldmorgen.be

www.dewereldmorgen.be/artikel/…/pleidooi-voor-een-basisinkomen

GelabeldArtikels

geknipt van Google – 9/2017

Oeps! Van basisinkomen naar basisarmoede – DeWereldMorgen.be

www.dewereldmorgen.be

www.dewereldmorgen.be/…/oeps-van-basisinkomen-naar-basisarmoede

Oeps! Van basisinkomen naar basisarmoede – DeWereldMorgen.be

24 maart 2015 Voer je een basisinkomen in, dan creëer je een maatschappij van geëmancipeerde, vrije en gelukkige burgers. Toch zijn er ernstige vragen te …

www.dewereldmorgen.be

www.dewereldmorgen.be/…/oeps-van-basisinkomen-naar-basisarmoede

Gelabeld2014-2015Artikels

geknipt van Google – 9/2017

Het basisinkomen, een oplossing? – DeWereldMorgen.be

www.dewereldmorgen.be

www.dewereldmorgen.be/artikels/…/het-basisinkomen-een-oplossing

Het basisinkomen, een oplossing? – DeWereldMorgen.be

27 aug 2013 Bij de Europese Commissie werd een burgerinitiatief ingediend voor een basisinkomen. Er is gevraagd om de samenwerking tussen de …

www.dewereldmorgen.be

www.dewereldmorgen.be/artikels/…/het-basisinkomen-een-oplossing

Gelabeld2012-2013Artikels

geknipt van Google – 9/2017

Waarom het basisinkomen wel betaalbaar is. De verborgen …

www.dewereldmorgen.be

www.dewereldmorgen.be/…/waarom-het-basisinkomen-wel-betaalbaar-is-de- verborgen-argumenten-pro

Waarom het basisinkomen wel betaalbaar is. De verborgen …

12 mei 2015 Het probleem van de betaalbaarheid van het basisinkomen wordt schromelijk onderschat. Vele sceptici zijn niet overtuigd van de huidige …

www.dewereldmorgen.be

www.dewereldmorgen.be/…/waarom-het-basisinkomen-wel-betaalbaar-is-de- verborgen-argumenten-pro

GelabeldCommunity

geknipt van Google – 9/2017

Het basisinkomen verdient betere tegenstanders – DeWereldMorgen …

www.dewereldmorgen.be

www.dewereldmorgen.be/…/het-basisinkomen-verdient-betere-tegenstanders

Het basisinkomen verdient betere tegenstanders – DeWereldMorgen …

29 maart 2017 Als je als linkse tegenstander van het basisinkomen niet verder komt dan ‘dat is onbetaalbaar’, laat je het hele debat over aan rechts.

www.dewereldmorgen.be

www.dewereldmorgen.be/…/het-basisinkomen-verdient-betere-tegenstanders

GelabeldArtikels

geknipt van Google – 9/2017

Het basisinkomen als breekijzer tegen de vakbonden …

www.dewereldmorgen.be

www.dewereldmorgen.be/…/het-basisinkomen-als-breekijzer-tegen-de- vakbonden

Het basisinkomen als breekijzer tegen de vakbonden …

2 juni 2015 Michel Bauwens en Rogier De Langhe zien het basisinkomen als een middel om de macht van vakbonden in te perken. Er zijn nochtans …

www.dewereldmorgen.be

www.dewereldmorgen.be/…/het-basisinkomen-als-breekijzer-tegen-de- vakbonden

Gelabeld2014-2015Artikels

Wethouder schrijft Samen uit de

Armoede

Beste  Mik en leden van Samen uit de Armoede,

Maastricht wil graag experimenteren met een project met kenmerken van het basisinkomen. Dat was mijn boodschap op 31 januari tijdens het internationale congres over basisinkomen.

In het proces om tot een experimentopzet te komen, houden we rekening met landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen.  Tijdens de afgelopen maanden is er politiek draagvlak gevonden voor inhoudelijke richting, namelijk het aansluiten bij de opzet van de gemeente Utrecht. Deze keuze wordt onderstreept door de Heuvelland gemeenten.

Zodra er meer helderheid is over de landelijke kaders die vastgelegd gaan worden in een AmvB, kunnen we  stappen zetten om dit voornemen in de praktijk om te zetten. Daarbij zullen we, indien relevant, partijen betrekken. Daarbij zullen we zeker rekening houden met jullie aanbod.

Met vriendelijke groet,

A.F.M. Willems

Wethouder Soziale Zaken, Ouderenbeleid, Stadsbeheer, Sport en Reacreatie

Stand van zaken medio maart 16

Stand van zaken experiment Basisinkomen. (?) (meer ruimte ontwikkelen in kader bijstand)

Op dit moment heeft de staatssecretaris nog geen besluit genomen om een AmvB te schrijven. Ondanks een in de Tweede Kamer daartoe strekkende aangenomen motie en ondanks een brief van een aantal gemeenten, waaronder Maastricht, waarin aangegeven wordt dat er buiten de 4 voorlopers nog meer gemeenten serieus werk willen maken van experimenten. Ook is de afgelopen periode met de raadwerkgroep gesproken over de inhoud van een experiment in Maastricht, over de keuze om of een denktank een experiment voorstel te laten ontwikkelen voor Maastricht, of om pragmatisch aan te sluiten bij één van de vier bestaande experimentopzetten van de voorlopers. Uiteindelijk bleek men unaniem voorstander om aan te sluiten op de opzet van de gemeente Utrecht, omdat deze opzet het meest uitgewerkt is, een pragmatische insteek heeft en niet voor niets “Weten wat werkt” heet. Het gaat er in dit experiment om te onderzoeken welke prikkels het beste werken om de doelen van de Participatiewet te bereiken: iedereen werkt naar vermogen en het liefst in een betaalde baan. In deze opzet wordt gevarieerd met verschillende prikkels en benaderingswijzen. Overigens kan de opzet nog aangepast worden, als deze niet past binnen de kaders die een AmvB gaat opleggen. Zie brief gemeenten aan staatssecretaris:

RIB_-_Voortgang_vertrouwensexperiment_participatiewet__2016-09126

 

Pas verschenen:

onderzoek naar wat mensen doen als ze een basisinkomen hebben! Zeer interessant en hoopvol stemmend.

www.mieslab.nl

Basisinkomen

Stay Okee debat 11 juli 2015

 

Voorafgaand aan dit debat heeft Samen uit de Armoede geprobeerd spreektijd te krijgen om het ingediende conceptplan voor een experiment uit te leggen. Die ruimte hebben we niet gekregen. Schijnbaar haalt men liever elders informatie op dan bij de eigen participerende burgers. Ik heb het gevoel dat de gemeente veel moeite heeft met het delen van de regie over dit debat. Nog vreemder is dat ze burgers oproept om te participeren en tegenovergesteld handelt als ze ons initiatief samen uit de Armoede aan de kant schuift. Notabene reeds in februari hebben we in ons Stadspleidooi het basisinkomen met burgers besproken. Ook bij de eerste stadsronde/conferentie heeft men het niet nodig geacht ons daarbij te betrekken, noch bij de discussie met de ombudsman over kinderen in de armoede. Citaat uit ons verzoek: “ Aanstaande zaterdag zullen de meeste leden van ons burgerinitiatief Samen uit de Armoede aanwezig zijn. Dit debat over basisinkomen sluit aan op ons eerder Stadspleidooi van februari dit jaar en we hebben hierover nog zeer recent een brief geschreven aan de wethouder met voorstellen over de invulling van een experiment. We denken daarmee op dit moment voorop te lopen in het debat over basisinkomen en we zouden het zeer op prijs stellen als we tijdens de bijeenkomst van zaterdag 10 minuten de tijd zouden krijgen ons voorstel te mogen toelichten. Dat zou het debat voor de aanwezigen zinvol kunnen verbeteren. Het voorkomt ook dat onze leden in wellicht afzonderlijke werkgroepen allemaal zouden moeten citeren uit de brief aan de wethouder. Van onze kant zou dan Dirk van Beek die toelichting willen geven. Hij is naast lid van ons burgerinitiatief Samen uit de armoede ook nauw betrokken bij landelijke en internationale ontwikkelingen rondom het basisinkomen.”

De ongeveer 80 aanwezigen waren voornamelijk politici en ambtenaren, enkele wetenschappers. De onderkant, direct betrokkenen, van de samenleving werd vertegenwoordigd door Samen uit de Armoede. Ongeveer 10% van de aanwezigen. Bij ons -samenuitdearmoede- leeft het gevoel en de ervaring van de andere stadsrondes dat ambtenaren de regie niet willen delen en anderen willen laten opdraven in de door hun opgezette strategie, inhoud en vorm. Zij zetten daarmee de burgerparticipatie onder druk.

We moeten ervoor zorgen dat ook de politiek dit gaat inzien, en dan ingrijpt en werkelijk in contact, debat treedt met de bevolking en groepen zoals de onze. Weg uit de ivoren toen, de samenleving in.

Maar we zijn bang dat ze (de politici) zo’n debat van zaterdag zien als in contact treden met derden buiten de gemeente en zich niet realiseren dat de aanwezigen van zaterdag een toplaag vertegenwoordigen en bezig waren met een eigen agenda.

Dat de raad en de politici hun eigen verantwoordelijkheid hebben en een positie moeten kiezen is duidelijk. Immers het huidig systeem van sociale zekerheid wordt door velen ervaren als complex, bureaucratisch, generiek en demotiverend. Het aantal werklozen daalt komende jaren amper en de effectiviteit van de huidige reïntegratie-instrumenten is relatief gering in verhouding tot de gemaakte kosten. Er is een groeiende noodzaak voor een systeem van sociale zekerheid dat recht doet aan de individuele competenties van de werkzoekenden. Het huidige systeem doet dat niet of onvoldoende .

Het huidige systeem stimuleert ook onvoldoende tot participatie van werkzoekenden in de samenleving. Invoeren van een basisinkomen stimuleert naar verwachting dat mensen actiever op zoek gaan naar werk, omdat er geen korting op de uitkering dreigt.

In de bijdrage van de wethouder bleek dat er 2 werkgroepen basisinkomen zijn, 1 van de gemeenteraad Maastricht en 1 van heuvelland. Dat willen we op elkaar afstemmen en de wethouder deed een beroep op diegenen die basisinkomen niet zien zitten zich aan te sluiten bij een experiment over basisinkomen anders blijven we perspectiefloos. Die doelstelling was een onderdeel van de opzet van het debat zaterdag.Opvallend was het meedenken van medewerkers sociale diensten Maastricht en Heuvelland. Ze zeggen letterlijk we kunnen met de participatiewet niet uit de voeten.

Verdere uitkomsten van het debat.

Bijna allen ( 6 subgroepen): basisinkomen onvoorwaardelijk. (minus de fractievoorzitter van de vvd) Verschil wie moeten eraan mee doen: totale doorsnee bevolking of mensen in de uitkering ( langdurig of kort durend)

De wethouder wil in het najaar een uitgewerkt plan voor een experiment en daarover in overleg met de landelijke politiek. Denktank zal er wel komen.

(Bijna)Alle aanwezigen voor een experiment en een zekere vorm van om denken, op zijn minst anders gaan denken over economie en arbeidsmarkt.

Verhaal uit Tilburg, wel inspirerend. Vanuit de wijk, vanuit bewogen sociaal ondernemerschap.

Minpunt: geen jongeren en geen allochtonen.

Vragen in het onderzoek zouden moeten gaan over geluk, welzijn, participeren, werk, vrije tijd, gezondheid, maatschappelijke effecten, effecten op de arbeidsmarkt.

Over het algemeen is uit deze zaterdag niet meer gekomen dan wat al in het voorstel van samenuitdearmoede aan de wethouder stond.

Wie ons uitgewerkt (concept)voorstel wil lezen : www.samenuitdearmoede.nl

Brief aan wethouder Willems over

experiment Basisinkomen

Experiment basisinkomen op gemeentelijk niveau

Inleiding

 Er schuilt een grote waarheid in de stelling van de Universiteit van Gent die luidt dat “deinvoering van een basisinkomen niet zozeer een financieel-economisch maar vooral een politiek vraagstuk is”; met andere woorden, is de politieke wil er wel om echt iets te veranderen aan de van oudsher bekende vaste cluster Werk en Inkomen die steeds meer en grotere scheuren begint te vertonen?

De markt voor betaalde arbeid staat al enige tijd onder zware druk, zowel qua grootte als qua beloningsstructuur en dat zal volgens diverse betrouwbare bronnen alleen maar erger worden door voortgaande efficiency maatregelen, flexibilisering, digitalisering en robotisering. Met als gevolg een toenemende en blijvende kloof in de maatschappij die een onoverkomelijk sociaal probleem begint te worden als er niet tijdig wordt ingegrepen. Regeren wordt verondersteld vooruit te zien.

Een onvoorwaardelijk basisinkomen zal daarvoor een adequate oplossing kunnen bieden. Ongetwijfeld zal dat ingrijpende veranderingen teweeg brengen in de Nederlandse samenleving, zowel financieel, economisch als maatschappelijk in de meest ruime zin van het woord. Alhoewel de verwachtingen van die veranderingen overwegend zeer positief zijn, worden er vanzelfsprekend ook diverse kritische kanttekeningen geplaatst. Succesvolle experimenten in een ver verleden of in niet westerse samenlevingen blijken voor tegenstanders van het basisinkomen, deels terecht, onvoldoende argumenten te geven. Het getuigt dan ook van realisme om alvorens in de toekomst tot een gefaseerde invoering van een basisinkomen over te gaan, zoveel mogelijk kennis en ervaring op te doen via een aantal gedegen uitgevoerde proefprojecten op gemeentelijk en/of regionaal niveau.

De noodzaak tot samenwerking

Het behoeft geen betoog dat met name voor een project als een algemeen basisinkomen, samenwerking op elk niveau binnen de samenleving van groot belang is om voldoende draagvlak te creëren. Aangezien mogelijke proefprojecten voor een basisinkomen momenteel op de agenda staan van verschillende grote gemeenten, te weten Utrecht, Breda, Tilburg, Wageningen, Nijmegen, Groningen en Maastricht, is het raadzaam om via de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) samenwerking te zoeken. Enerzijds om sterker te staan tegenover de rijksoverheid als het aankomt op het verkrijgen van goedkeuring van tijdelijke aanpassing en/of ontheffing van bestaande wetgeving, anderzijds omdat synergie in onderzoek en aanpak grote voordelen biedt, niet alleen in kosten en efficiency maar ook m.b.t. de geloofwaardigheid van de onderzoeksresultaten.

Ten aanzien van dit eerste punt is van belang kennis te nemen van de brief “Vitale lokale democratie; Richting en ruimte voor verandering” die minister van Binnenlandse Zaken Plasterk naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In reactie daarop stuurde de VNG de minister een brief waarin zij vraagt om meer ruimte bij het kunnen uitvoeren van experimenten t.a.v. de toepassing van wetten en andere regelgeving. Aan beide zijden is er sprake van bereidheid tot het creëren en gedogen van “ruimte”.

Daarnaast is een tweede samenwerkingsverband aanbevelenswaardig en dat is met universiteiten en/of andere wetenschappelijke instellingen. Reden is dat de impact van een basisinkomen zal uitwaaieren naar vele facetten van de betrokken personen en in de samenleving en dus complex is. Te denken valt dan aan onder andere nader economisch, medisch en psychologisch onderzoek. Het komt dan ook goed uit dat een aantal steden die eventueel bereid zijn om een experiment uit te voeren, tevens universiteitssteden zijn.

2. Wat houdt een experiment met een basisinkomen in?

Het valt te betreuren dat in alle recente aandacht voor het basisinkomen alle focus continu wordt gelegd op het financiële vlak. Dit terwijl andere, meer sociale aspecten eigenlijk nog belangrijker zijn zoals een zekere mate van persoonlijke vrijheid en onafhankelijkheid, het terugbrengen van een bepaalde rust bij het individu en in de maatschappij, meer tijd en aandacht voor zelfontplooiing, kortom meer evenwicht en stabiliteit die op hun beurt zullen leiden tot meer welzijn en een betere gezondheid van mens en natuur. Waarmee tegelijkertijd veel van de huidige torenhoge onkosten vermeden kunnen worden, een wezenlijk element in het vraagstuk hoe een algemeen basisinkomen te financieren.

Een experiment basisinkomen is beslist niet hetzelfde als wat er nu door verschillende politieke partijen onder wordt verstaan: een min of meer versoepeling van bestaande wet-, en regelgeving m.b.t. een bijstandsuitkering die overigens recentelijk door de participatiewetgeving juist was aangescherpt. Wat het wel zou moeten zijn is voor een bepaalde projectperiode een maandelijks netto geldbedrag, onvoorwaardelijk en individueel waarmee de betrokken persoon een minimum menswaardig bestaan kan leiden en waarmee ook op een sociale wijze kan worden geparticipeerd in de maatschappij. Dat zal betekenen een bedrag rond het netto minimumloon, hetgeen overeenkomt met het “toereikendheidsbeginsel” in het Armoedesignalement van het CBS en SCP en het door NIBUD vastgestelde “standaardinkomen”.

Als projectperiode wordt voorgesteld minimaal een jaar maar beter is 18-24 maanden. Langer dan één jaar is wenselijk omdat de betrokken personen de gelegenheid moeten krijgen om eerst aan hun nieuwe situatie te gewennen en daarna niet te snel tegen een deadline hoeven aan te kijken.

3. Verdere overwegingen voor een experiment basisinkomen

Op bijeenkomsten en in debatten wordt regelmatig de vraag gesteld wat er te onderzoeken valt en wanneer er gesproken kan worden van een testresultaat dat positief uitpakt voor een basisinkomen. Het belangrijkste argument dat tegen een proefproject wordt aangevoerd is dat één of meerdere experiment(en) met, stel een honderdtal personen per gemeente, nog steeds onvoldoende bewijst. Om die reden is het raadzaam om het proefproject te scheiden in twee delen: een kleinschalig kwalitatief en een in tweede instantie veel groter kwantitatief onderzoek. Zoals alles in het leven geldt ook hier de kracht van trial en error.

Bij het kwalitatieve onderzoek zal het uitsluitend gaan om het meten van fysieke en psychische gedragsvariabelen zoals onder andere:

-neemt de stress af als men voor een langere tijd een onvoorwaardelijk basisinkomen krijgt?

-wat is de impact op eventueel bestaande (al dan niet chronische) ziekteverschijnselen?

-worden er wel of niet meer initiatieven vertoond om iets structureels te ondernemen?

-wordt er meer aan mantelzorg gedaan en meer buiten eigen familie- en kennissenkring?

-voor studenten: worden studieresultaten wel of niet positief beïnvloed?

-wat is de invloed op het algemene welzijnsniveau?

-neemt conflictvorming af?

-neemt zelfontplooiing toe en hoe/hoeveel?

-hoe wordt er (eventueel anders) met geld omgegaan?

-welke invloed is er op het hele gezinsleven?

Vaak wordt erover gesproken om de doelgroep te beperken tot mensen met een bijstandsuitkering. Echter, om het project zo reëel mogelijk te maken en zoveel mogelijk te leren, zal er juist naar een afspiegeling van de samenleving moeten worden gezocht, d.w.z.

autochtonen en allochtonen, jongeren en ouderen, studenten, (part time)werkenden, mensen met een uitkering en zonder enige uitkering zoals huisvrouwen.

Conclusie

Als een aantal steden zich zouden kunnen verenigen om gezamenlijk een kwalitatief onderzoek te doen onder vijf honderd tot duizend personen voor een periode van 1,5-2 jaar, zou dat heel veel bruikbare informatie op kunnen leveren om vervolgens een groter kwantitatief onderzoek te doen. Zo kan stapsgewijs gewerkt worden aan de invoering van een algemeen basisinkomen dat het fundament kan leggen onder een meer rechtvaardige maatschappij en een beter omgaan met de natuur. Waar een politieke wil is, is een weg.

Dirk van Beek namens

Stichting Samen uit de Armoede Maastricht en Stichting de Grote Omwenteling

Hallo allemaal,

Laat ik beginnen met te zeggen dat er qua details nog niets vaststaat m.b.t. het concept basisinkomen. Het basisinkomen is iets dat van onderop komt, van de bevolking zelf, van om denkers en nieuw denkers, omdat we niet veel hoeven te verwachten op dat gebied van “de overheid” en de landelijke politiek. Alles wat vernieuwend en bevrijdend is, wordt door velen die in het huidige machtssysteem zitten, tegengewerkt of op zijn minst niet toegejuicht. Waarschijnlijk omdat dat hun eigen rol zal beperken.
Alle initiatieven die momenteel wel van de lokale politiek komen zijn niet meer dan aanpassingen van bestaande wetgeving zoals meer vrijheid bij een bijstandsuitkering e.d. om daarmee te voldoen aan de druk die er momenteel op hen wordt uitgeoefend. Maar dat is beslist nog geen basisinkomen zoals de verenigingen in ons land en andere Europese landen zich voorstellen.

De grondgedachte achter een onvoorwaardelijk basisinkomen is niet in eerste instantie het geld, alhoewel dat natuurlijk heel belangrijk is, maar nog belangrijker is het ideaal van vrijheid en onafhankelijkheid van (vaak vernederende) systemen. Weg uit een systeem van hiërarchie en vernedering, weg van beperkingen van persoonlijke ontplooiingsmogelijkheden.
We moeten ook af van de gedachte “de overheid” als iets dat boven of buiten de samenleving staat. Dat is momenteel wel het geval en lijkt met de dag alleen maar erger te worden. In essentie zijn wij allemaal de overheid want wij als burgers geven hun die macht en kunnen het dus ook weer afnemen. Daarvan moet iedere burger zich meer bewust worden.

De wezenlijke kenmerken van een onvoorwaardelijk basisinkomen zijn:

– 1. universeel, dat wil zeggen zonder onderscheid van welke achtergrond ook, zoals getrouwd zijn of samenwonen, wel of geen
kinderen hebben, wel of geen beperkingen hebben o.i.d.
Wel dat iemand de Nederlandse nationaliteit moet bezitten en een vast verblijfplaats moet hebben in ons land.
– 2. individueel, dat wil zeggen voor iedereen boven de 18 jaar, op persoonlijke basis
– 3. onvoorwaardelijk, dat wil zeggen zonder enige toetsing van overig inkomen of vermogen en zonder enige verplichting of
dwang om een tegenprestatie te moeten leveren.
– 4. een netto bedrag per maand om een minimum menswaardig bestaan te kunnen hebben, dat wil zeggen woning, voeding,
kleding, energie, communicatie (TV/internet etc), (geneeskundige) zorg, inclusief een minimale vorm van participatie in de
samenleving (sport, hobby, etc). Basis voor dit alles is artikel 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Vaker blijkt dat onder deze redelijk duidelijke definities nog veel onduidelijk blijft omdat iedereen daar andere verwachtingen bij kan hebben. Zo kan de een redelijk leven van 1.100 Euro terwijl de ander daar beslist tekort aan komt en dan praat ik nog niet over bijzondere omstandigheden zoals een alleenstaande moeder met kinderen of met een kind met een beperking zoals de vragensteller op deze site.
Bijvoorbeeld: de een zegt “ik moet toch minimaal een abonnement op een krant hebben”, terwijl de ander zegt “ik heb daar het geld niet meer voor maar kan die krant net zo goed delen met een buurvrouw of lezen in de bibliotheek”. Niet iedereen kan even gemakkelijk met een probleem omgaan. En zo zijn er nog honderden voorbeelden te bedenken. Welk systeem er ook is, de individuele mens zal zelf ook zoveel als binnen eigen bereik ligt, oplossingen moeten aandragen.

Een basisinkomen houdt zeker niet in dat niemand meer mag krijgen (als er daarnaast niet gewerkt kan worden) dan het afgesproken bedrag van zeg 1.100 Euro waar de meesten momenteel van uit gaan. Het is zoals het woord zegt, slechts een basisinkomen/ basis vangnet. Dat houdt in dat als er specifieke omstandigheden zijn zoals bijvoorbeeld alleenstaand met kinderen of met kinderen met een beperking, er natuurlijk aanvullende gelden nodig zijn en daar financiële regelingen voor moeten komen of blijven. Zodat ook die mensen een menswaardig bestaan kunnen leven zoals staat in artikel 25 van de Universele Verklaring.

Het basisinkomen is een gedachte van vrijheid en niet een communistische gedachte van iedereen gelijkschakelen. Dat iedereen moet rondkomen van een basisinkomen zonder enig verschil aan te brengen wordt juist door tegenstanders als argument gebruikt om het ideaal de grond in te boren. Dat zag ik verwoord door Paul Ulenbelt van de SP die als partij op landelijk niveau fel tegen een basisinkomen zijn.

Concluderend: voor velen zal het basisinkomen een welkome vooruitgang zijn, zowel materieel als geestelijk. Voor de mensen waarvoor dat niet geldt door bepaalde omstandigheden (anders dan gewoon meer luxe willen of geen enkele vorm van creativiteit willen ontplooien) zal er meer geld moeten komen. De vereniging heeft dan ook nooit gezegd dat met een basisinkomen alle huidige vergoedingen en toeslagen zullen vervallen, wel een aantal. Dit is het officiële standpunt.

Als er nog vragen zijn, hoor ik die graag.

hartelijke groet,
Dirk van Beek
voorzitter stichting de Grote Omwenteling
Lid vereniging Basisinkomen
Bestuurslid Platform samen uit de Armoede

Ideeën Basisinkomen Maastricht

In de voorfase van de test is het de bedoeling om krachten te bundelen met de gemeente en UWV, Universiteit Maastricht/ Hogeschool door de twee organiserende stichtingen, t.w. 360Zuid, stichting voor Maatschappelijke Innovatie (voorzitter Chris den Hamer) en stichting De Grote Omwenteling (voorzitter Dirk van Beek, tevens actief lid van de Vereniging Basisinkomen) in samenwerking met de werkgroep Samen uit de Armoede. Voor de later dit jaar uit te voeren testfase zal een separate subsidieaanvraag worden ingediend. Nu, bij de huidige aanvraag, gaat het erom draagvlak te creëren zowel bij burger als politiek en te onderzoeken hoe de testfase het beste vormgegeven kan worden. Het hiervoor opgerichte samenwerkingsverband wil met het UWV en de gemeente Maastricht een éénjarige test uitvoeren waarin voornamelijk het tweede tegenargument wordt onderzocht. Daarvoor worden ad random 25 mensen vanuit een armoedesituatie gekozen die een jaar lang nauwkeurig gemonitord worden in hun maatschappelijke en economische gedrag.

De test moet inzicht geven in hoeverre mensen zich al dan niet moreel verplicht voelen om iets voor de samenleving te betekenen en daadwerkelijk ook uit te voeren en in hoeverre mensen zonder enkele opgelegde dwang moeite blijven doen om in een eigen levensonderhoud te voorzien door werk te zoeken. Daarnaast zullen diverse gezondheidsbeginselen zoals onder andere stressfactoren bekeken worden aangezien aangenomen wordt dat die in belangrijke mate zullen verminderen. Een beter welzijn lijdt tot minder ziekte en dus minder kosten voor de gemeenschap. Dit laatste aspect zal gevraagd worden aan de Universiteit Maastricht om te begeleiden.

 

Onderdeel van de test zal tevens een educatieprogramma zijn om mensen weer in hun eigen kracht te zetten en een goed zelfbeeld mee te geven (TAW/Totaal Aanpak Welzijn) De daadwerkelijke testfase beoogt het onderzoeken van de mogelijkheden en randvoorwaarden van een algemeen en onvoorwaardelijk basisinkomen als preventief zowel als curatief instrument ter bestrijding van materiële en geestelijke armoede oftewel uitzichtloosheid van bestaan van een toenemend aantal mensen. Aanname daarbij is dat een basisinkomen onder andere de trigger is van een opwaartse spiraal in zingeving, gevoel voor eigenwaarde, creativiteit en gezondheid.

BASISINKOMEN

Een levenslang basisinkomen voor iedereen vanaf 18 jaar Het idee van een basisinkomen is al decennia oud, getest, onderzocht èn haalbaar. Het basisinkomen is niet alleen een vergaande hervorming van het huidige economische stelsel maar een oplossing voor de meeste problemen in onze maatschappij. En of je nu een student, carrièretijger, ondernemer, mkb’er, aandeelhouder, kunstenaar, oudere, patiënt of zzp’er bent: iedereen profiteert van het basisinkomen en zijn positieve effecten.

Wie gaat dat betalen?

De meeste Westerse landen en ook Nederland zijn rijk genoeg om het basisinkomen te kunnen bekostigen. Daarvoor moeten wel het belastingstelsel, de sociale voorzieningen en de verdeling van het vermogen op de schop. Alle uitkeringen, de toeslagen voor huur, zorg en kinderen, de studiefinanciering en de AOW: ze verdwijnen allemaal. In plaats daarvan krijgt iedereen vanaf 18 jaar een basisinkomen dat hoog genoeg is om van rond te kunnen komen. Want bovenop het basisinkomen mag iedereen net zoveel verdienen als hij kan en wil. Dat inkomen wordt net als nu natuurlijk wel belast. Maar hoe hoog je inkomen ook is, je hebt en houdt altijd recht op het basisinkomen. Je betaalt je premies dus niet alleen voor de zwakkeren in de samenleving maar ook als een veilig vangnet voor jezelf en iedereen.

Levensvrijheid voor iedereen

Het basisinkomen biedt mensen de vrijheid om hun leven naar goeddunken in te vullen en zin te geven. Het verandert de manier waarop we naar werk kijken en het verandert het hele arbeidssysteem. Een bouwvakker hoeft niet langer bang te zijn voor de wintermaanden, een zzp’er raakt niet langer aan de bedelstaf als hij ziek wordt en niemand hoeft meer genoegen te nemen met slecht betaald en naargeestig werk. Carrièretijgers kunnen makkelijker een sprong in het diepe maken en van baan wisselen. En het regeltjespakket voor middenstanders en ondernemers rondom arbeids- en ontslagrecht neemt drastisch af.

Maar al die luie uitkeringstrekkers dan?

Uit proeven in bijvoorbeeld Amerika met het basisinkomen is gebleken dat de meeste mensen die een gegarandeerd inkomen hebben en zich niet voortdurend zorgen hoeven te maken hoe ze de eindjes aan elkaar moeten knopen, zichzelf gaan verbeteren. Leven aan de armoedegrens is deprimerend en trekt mensen steeds verder naar beneden. Wie niet langer is gedwongen om primair met overleven bezig te zijn, krijgt weer levensruimte en daarmee de moed en energie om aan de toekomst te bouwen. De meerderheid van de mensen haalt zijn zingeving, plezier en eigenwaarde uit studie en werk. Het is maar een klein percentage dat kan werken maar er toch voor kiest genoegen te nemen met alleen het basisinkomen. En die laten we. Want dat recht heeft iedereen.

In Nederland bestaat een vereniging basisinkomen. Op hun website vind je informatie en contactadressen.

Oude Homepage

Informatie over initiatieven Basisinkomen in Nederland

Basisinkomen.nl

Dit is eigenlijk dé site van Nederland waar alles over het basisinkomen te vinden is. Zij verzamelen allerlei informatie en houden je op de hoogte over de mogelijke projecten van verschillende gemeenten. Hieronder ook een stukje over een experiment in Duitsland waar door middel van crowdfunding geld bijeen is gebracht om een paar mensen een jaar lang van een basisinkomen te voorzien.

“Ook kon ik onze speerpunten voor de komende tijd uit de doeken doen, namelijk: de bekendheid van de mogelijkheid van een basisinkomen vergroten en het proberen politiek voeten aan de grond te krijgen door het doen van experimenten/pilotstudies, die – wat mij betreft – bij succes concentrisch worden uitgebreid in hun omgeving.

(…) Tijdens het feest in Berlijn kon ik kennismaken met Michael Bohmeyer, die eerder dit jaar begon met een experiment waarin door middel van crowdfunding zoveel geld bijeen gebracht zou moeten worden dat het mogelijk werd mensen gedurende een jaar een basisinkomen te geven. (https://www.mein-grundeinkommen.de)Aanvankelijk beschouwde ik dit als een grap. Principieel gezien kan het hier nooit om een basisinkomen, zoals wij voorstaan, gaan. Dit moet volgens ons toch structureel vanuit gemeenschapsgelden komen en niet uit liefdadigheid of subsidies. Het gaat uiteindelijk om ons rechtmatig aandeel van alle hedendaagse verworvenheden. Toch wist deze enthousiaste en inspirerende jongeman mij ervan te overtuigen dat dit een goed initiatief was. Het past helemaal en is gebed in de tegenwoordige ontwikkeling dat op veel plaatsen – schijnbaar onafhankelijk van elkaar – stemmen opgaan en initiatieven worden genomen om van al het gedelibereer over hoe een en ander zou moeten over te gaan tot toepassing van het idee. Het blijkt dat hij hiermee een veel grotere bekendheid van de mogelijkheid van een basisinkomen genereert door alle media aandacht die hij ermee krijgt dan tot nog toe. Bovendien blijkt het een groot succes. Op de betreffende websitewordt verteld dat op het ogenblik 2.486 mensen al 3 Basisinkomens hebben mogelijk gemaakt. Dezen zullen op 18 september aanstaande worden verloot onder de mededingers. Van 19.297 mensen is er te lezen hoe een basisinkomen 45851 zaken in hun leven zou veranderen.”

(http://basisinkomen.nl/wp/21-september-2014-week-38/)

Pal GroenLinks (Leeuwarden)

PAL GroenLinks is voor een basisinkomen voor iedereen. Zij zullen dan ook binnen drie maanden met een initiatiefvoorstel komen voor een experiment met basisinkomen in één van de Leeuwarder wijken of dorpen.

http://basisinkomen.nl/wp/groenlinks-leeuwarden-ziet-brood-basisinkomen/

En op 26 november 2014 kwam er een artikeltje (heeeeel kort), over dat zij inderdaad een proef willen starten.

http://www.nujij.nl/politiek/pal-groenlinks-onderzoekt-de-mogelijkheid-voor.30300068.lynkx

MIES Groningen

Vijf ondernemers uit Groningen, verenigd in MIES (maatschappij voor innovatie van economie en samenleving), bereiden een experiment met een basisinkomen voor (augustus 2014).

http://www.ninefornews.nl/plan-voor-experiment-basisinkomen-groningen/

MIES zou je als zo’n social lab kunnen zien. MIES wil experimenteren met nieuwe, veelbelovende concepten in economie en samenleving. Omdat we denken dat er wat dingen anders kunnen en we graag helpen onderzoeken hoe dan precies. Ons eerste onderzoek richt zich op het onvoorwaardelijk basisinkomen.

(….) Die experimenten stammen allemaal uit Noord-Amerika, begin jaren zeventig van de vorige eeuw. (Hier nog een ‘toevallig experiment’ van iets recenter datum.) Onze samenleving is wezenlijk anders. Wij hebben bijvoorbeeld in ons huidige systeem al een veel grotere bestaanszekerheid. (algemeen stukje van hun eigen site)

http://mieslab.nl/onderzoek-basisinkomen/

De lobby voor invoering van een basisinkomen, die jarenlang een sluimerend bestaan leidde, lijkt effect te sorteren. D66 nam op zijn congres afgelopen weekeinde een motie aan om het onderzoek ernaar nieuw leven in te blazen. De Groningse wethouder Mattias Gijsbertsen van GroenLinks wil in zijn stad op korte termijn een experiment lanceren met elementen van het basisinkomen (4 november 2014).

http://www.volkskrant.nl/economie/d66-pleit-voor-nieuw-onderzoek-naar-een-basisinkomen~a3782023/

21 november 2014 bogen ruim dertig “experts in het experimenteren” zich met ons over de vraag hoe je een experiment met een onvoorwaardelijk basisinkomen zou kunnen inrichten. Immers, voor- en tegenstanders baseren hun standpunt vooral op wat ze geloven dat er gaat gebeuren, dus we hebben bewijs nodig om verder te komen in het debat.

(…)Heeft het inhoudelijk wat opgeleverd? We denken dat we een flinke stap verder zijn gekomen. We hebben vastgesteld dat een “full scale” experiment, waarbij in een hele gemeente een onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen wordt ingevoerd, in principe uitvoerbaar is, maar dat er wetgeving voor nodig is en dat het vrij kostbaar is. Voor een gemeente als Pekela, dat als rekenvoorbeeld diende, kom je al snel op tientallen miljoenen euro’s. Zo’n experiment kan op termijn relevant worden, maar is geen logische eerste stap, denken we.

(…)Hoe nu verder? Vanuit drie gemeenten, namelijk Enschede*, Tilburg en Groningen, waren deelnemers aanwezig die verder willen werken aan een experiment met basisinkomen in plaats van bijstand, en die hebben afgesproken de voorbereidingen te coördineren. De Vereniging Basisinkomen heeft inmiddels een Commissie van Aanbeveling ingesteld om het pleidooi voor een experiment kracht bij te zetten. Wij zelf richten ons voorlopig op Groningen, om te beginnen in een samenwerkingsproject met het Grand Theatre en theatermaakster Hanna van Mourik Broekman die de discussie in een wat breder kader plaatst.

http://basisinkomen.nl/wp/verslag-expertsessie-mieslab-tijdens-lets-gro-groningen/

Experiment Tilburg

Een door wijkmakelaar Ralf Embrechts opgezette denktank gaat de mogelijkheden onderzoeken of het mogelijk is de komende jaren een proef te doen met een basisinkomen voor een Tilburgse wijk (15 november 2014).

http://www.bd.nl/regio/tilburg-en-omgeving/tilburg/tilburgers-azen-op-proef-met-basisinkomen-1.4627899

Omdat in Tilburg 11.000 Tilburgse huishoudens leven onder de armoedegrens. Eén op de 8 Tilburgse kinderen leeft in armoede. Soms is er al generaties lang armoede in een familie. Omdat ook Tilburg zelf een weg moet gaan zoeken met werk en bijstand, nu alle gemeenten in Nederland daar voortaan zelf over gaan. Waarom dan niet de grenzen opzoeken van het mogelijke. Ralf Embrechts heeft daarom zijn stoute schoenen aangetrokken en tegen de staatssecretaris in Den Haag gezegd: kom, laten we bij ons beginnen, ergens in Tilburg.

http://nieuw13.nl/nieuws/tilburgers-willen-proef-basisinkomen-in-de-stad/

Experimenten over de hele wereld – overzicht (ook van bijeenkomsten/lezingen die je terug kan kijken)

Deze site bestaat uit allerlei filmpjes over pilots over de hele wereld, goede inspiratie!

http://basisinkomen.nu/obi/inspiratie/

Basisinkomen & politieke partijen

Misschien handige site over informatie over basisinkomen en ook hoe verschillende politieke partijen dit in hun programma willen/hebben. Zo is er een speciale Basis Inkomen Partij (BIP) in Nederland en ook in Europa bestaat het Europees Burgerinitiatief voor het Onvoorwaardelijk Basisinkomen (Ebi-OBi).

http://www.doorbraak.eu/hoe-bevrijdend-de-eis-van-een-onvoorwaardelijke-basisinkomen/