De Pijler

Nieuwsbulletin de Pijler

In de bijlage vinden jullie Spreekuur Nieuwsbrief 18/02 (inclusief nieuwe logo’s).

 Deze keer in de nieuwsbrief o.a.:

– belangrijke personeelwetswijzigingen per 1 jan 2018,

– wanneer gaan de maatregelen uit het regeerakkoord in,

– overzicht maatregelen sociale zekerheid en werkgelegenheid,

– loonkostensubsidie blijft bestaan voor bestaande gevallen,

– hoe zit het met ‘toeslagen’ in 2018 en 

– WAJONG BREMANREGELING (bij velen vermoedelijk onbekend)

Spreekuur Nieuwsbrief 18-02

Spreekuur Nieuwsbulletin 17-10

Spreekuur Nieuwsbulletin 16-03

Spreekuur Nieuwsbulletin 16-01